European Certificate of Succession


Informații din statele membre și formularul online introdus de Regulamentul nr. 650/2012, care le permite cetățenilor să gestioneze mai ușor aspectele juridice ale succesiunilor internaționale


Regulamentul 650/2012 din 4 iulie 2012, care se aplică din data de 17 august 2015, facilitează gestionarea de către cetățeni a aspectelor juridice ale unei succesiuni internaționale prin asigurarea faptului că succesiunile transfrontaliere sunt dezbătute în mod coerent, în temeiul unei singure legislații și de către o singură autoritate.

Regulamentul se aplică între toate statele membre, cu excepția Danemarcei și Irlandei.

Prin regulament a fost introdus certificatul european de moștenitor, un document care este eliberat de către autoritatea ce se ocupă de succesiune și care poate fi folosit de către moștenitori, legatari, executorii testamentari sau administratorii succesiunii pentru a-și dovedi calitatea și a-și exercita drepturile sau competențele în alte state membre. Odată emis, certificatul european de moștenitor este recunoscut în toate statele membre, fără a fi necesară nicio altă procedură specială.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați pagina noastră privind succesiunile sau să consultați ghidul privind succesiunile transfrontaliere destinat cetățenilor.

Se recomandă insistent ca formularul de certificat european de moștenitor să se completeze online, chiar dacă există posibilitatea ca acesta să fie descărcat în format Word Word (196 KB) ro. Vă atragem atenția asupra faptului că formularul corespunde în totalitate cu anexele la regulament și că textul nu trebuie modificat, întrucât acest lucru poate afecta valabilitatea formularului.

Trimiterea formularelor către autoritatea competentă

Formularele completate trebuie trimise autorității competente relevante conform modalităților stabilite de aceasta. Mai multe informații privind datele de contact ale autorităților competente, ale legiuitorului național relevant etc. pot fi găsite în secțiunea Atlasul judiciar european. Această pagină conține fișe informative naționale specifice, iar unele dintre acestea oferă informații cu privire la autoritățile competente cărora trebuie să li se trimită formularele completate.

You can complete these forms online by clicking one of the links below. If you have already started a form and saved a draft, you can upload it using the "Load draft" button.

As of 1 January 2021, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, in the field of civil justice, pending procedures and proceedings initiated before the end of the transition period will continue under EU law. Until the end of 2024, the United Kingdom can continue to be selected in online (dynamic) forms for the purpose of these proceedings and procedures. An exception to this rule are the Public documents forms, in which the UK should not be selected.

Please note that if you exceed 30 minutes of inactivity, all of your input will be lost unless you save a draft!

  • Form V - European certificate of succession
    • in English

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare : 25/04/2022