Prekladatelia/Tlmočníci

Ireland

Content provided by:
Ireland

Združenie írskych prekladateľov a tlmočníkov (the Irish Translators’ and Interpreters’ Association – ITIA) založené v roku 1986 je jediným profesijným združením v Írsku zastupujúcim záujmy prekladateľov a tlmočníkov.

V databáze združenia ITIA sú zahrnuté osoby, ktoré sú kvalifikované a zaregistrované na prácu súdnych prekladateľov a tlmočníkov.

Webové sídlo združenia ITIA je prístupné na adrese https://www.translatorsassociation.ie, kde možno vyhľadať súdneho prekladateľa alebo tlmočníka zo zoznamu „z“ určitého jazyka „do“ určitého jazyka.

ITIA
19 Parnell Square North
Dublin 1
D01 E102

Posledná aktualizácia: 18/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.