Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Portugal

Content provided by:
Portugal

FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Portugal

Taking evidence


*mandatory input

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

Ni relevantno.

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

-

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 4 – Osrednji organ

Direção-Geral da Administração da Justiça (Generalni direktorat za pravosodje)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBOA

Telefon: (+351) 217906500 – (+351) 217906200/1

Tekefaks: (+351) 211545116 – (+351) 211545100

E-naslov: correio@dgaj.mj.pt

Spletno mesto: https://dgaj.justica.gov.pt/

Generalni direktorat za pravosodje je pristojen za celotno Portugalsko.

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Portugalščina in španščina.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila in druga sporočila se lahko prejmejo:

  • po pošti;
  • po telefaksu ali
  • prek telematskih sredstev.

V nujnih primerih se lahko uporabijo:

  • telegram;
  • telefonski klic (ki mu sledi predložitev pisnega dokumenta) ali
  • druga analogna komunikacijska sredstva.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Direção-Geral da Administração da Justiça (Generalni direktorat za pravosodje)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBOA

Telefon: (+351) 217906500 – (+351) 217906200/1

Tekefaks: (+351) 211545116 – (+351) 211545100

E-naslov: correio@dgaj.mj.pt

Spletno mesto: https://dgaj.justica.gov.pt/

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Sporazum med Portugalsko republiko in Kraljevino Španijo o pravosodnem sodelovanju v kazenskih in civilnih zadevah. V zvezi s tem glej tudi Obvestilo št. 274/98 in Seznam št. 73/2000.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 03/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.