Katero sodišče je pristojno (spori o pristojnosti)

Pristojnost je pravica in pooblastilo za odločanje na točno določenem območju. Sem spadajo pooblastila sodišč za odločanje v zadevah, ki se nanašajo na osebe, premoženje ali dogodke, ter pooblastila za posege, kot je prijetje oseb ali zaseg premoženja.

Posledica pravice do prostega gibanja znotraj Evropske unije (EU), težnje držav članic po razširitvi pristojnosti in tehnološkega napredka zadnjih desetletij so vse številnejši primeri, v katerih je več držav članic pristojnih za preiskavo in vodenje kazenskih postopkov v zvezi z istim dejanskim stanjem.

Če države članice ne bi bile zavezane k medsebojnemu obveščanju o primerih, v katerih bi lahko prišlo do spora o pristojnosti, in k medsebojnemu posvetovanju, kadar je treba rešiti spor o pristojnosti, bi to lahko imelo za posledico, da se postopek vodi v državi članici, ki za to ni najbolj primerna (kadar se na primer zadevni dokazi in priče nahajajo v drugi državi članici), ali da postopki vzporedno potekajo v različnih državah članicah.

Za zmanjšanje teh tveganj je bil konec leta 2009 sprejet okvirni sklep o sporih o pristojnosti. Cilj tega akta je spodbujanje tesnejšega sodelovanja med državami članicami, ki vodijo kazenske postopke, da se:

  • preprečijo primeri, ko se zoper isto osebo vodi vzporeden kazenski postopek v različnih državah članicah na podlagi istih dejstev, in
  • doseže soglasje o rešitvi s ciljem izogibanja škodljivim posledicam, ki bi izhajale iz takih vzporednih postopkov.

Za dosego tega cilja je v okvirnem sklepu določen obvezen postopek posvetovanja v primerih, ko se v različnih državah članicah vodi vzporeden kazenski postopek. Če države članice, ki sodelujejo v postopku posvetovanja, ne dosežejo soglasja, morajo zadevo odstopiti Eurojustu.

Poleg okvirnega sklepa, ki se uporablja za kazenske postopke na splošno, obstajajo številni instrumenti EU, ki vsebujejo posebna pravila za preprečevanje in reševanje sporov o pristojnosti, kot so:

okvirni sklep o evropskem nalogu za prijetje (člen 16 Okvirnega sklepa 2002/584/JHA),

okvirni sklep o boju proti terorizmu (člen 9 Okvirnega sklepa 2002/475/JHA),

okvirni sklep o napadih na informacijske sisteme (člen 10 Okvirnega sklepa 2005/222/JHA),

okvirni sklep o boju proti organiziranemu kriminalu (člen 7 Okvirnega sklepa 2008/841/JHA),

Uredba Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (člen 26 Uredbe Sveta (EU) št. 2017/1939).

Zadnja posodobitev: 09/12/2019

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.