European Certificate of Succession


Här hittar du nationell information och webbformulär för förordning nr 650/2012 som hjälper dig att hantera de juridiska aspekterna vid ett internationellt arv


Förordning 650/2012 av den 4 juli 2012, som gäller från den 17 augusti 2015, gör det lättare för medborgarna att hantera de rättsliga aspekterna av ett internationellt arv genom att det säkerställs att ett gränsöverskridande arv behandlas enhetligt, enligt en enda lagstiftning och av en enda myndighet.

Förordningen gäller mellan alla medlemsstater med undantag för Danmark och Irland.

Genom förordningen införs också ett europeiskt arvsintyg. Detta intyg, som utfärdas av den myndighet som handlägger arvsärendet, är avsett att användas av arvingar, testamentstagare, testamentsexekutorer och boutredningsmän, så att dessa kan styrka sin ställning och utöva sina rättigheter eller befogenheter i andra medlemsstater. Ett utfärdat arvsintyg erkänns i alla medlemsstater utan att det krävs något särskilt förfarande.

Mer information finns på sidan om arv. Du kan också läsa vår vägledning för allmänheten om gränsöverskridande arvsfrågor.

Vi rekommenderar att du fyller i formuläret online, men det finns möjlighet att ladda ner en Word-version Word (159 Kb) sv av formuläret. Observera dock att formulärets innehåll helt överensstämmer med bilagorna till förordningen och att texten i dem inte bör ändras. Om texten ändras kan det påverka formulärets giltighet.

You can complete these forms online by clicking one of the links below. If you have already started a form and saved a draft, you can upload it using the "Load draft" button.
As of 1 January 2021, the United Kingdom is no longer an EU Member State. However, in the field of civil justice, pending procedures and proceedings initiated before the end of the transition period will continue under EU law. Until the end of 2022, the United Kingdom can continue to be selected in online (dynamic) forms for the purpose of these proceedings and procedures. An exception to this rule are the Public documents forms, in which the UK should not be selected.

  • Form V - European certificate of succession
    • in English

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.

If you already have a form saved, please use the "Load draft" button.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering : 10/06/2021