Consumer Rights Directive (2011/83) - Polska

Przepisy krajowe

21-27 z 27 dokumenty  dla „Przepisów krajowych”

wyników na stronie, uporządkowano według 
Prawo prywatne międzynarodowe 11/02/2011 16/05/2011
 • Ustawa o timeshare
Ustawa o timeshare 16/09/2011 28/04/2012
Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług 09/05/2014 25/07/2014
Ustawa o prawach konsumenta 30/05/2014 25/12/2014
Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług 09/12/2015 01/01/2016
 • USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 01/01/9999
  • Data wejścia w życie: 01/01/9999
  • PDF: legislation487_pl.pdf
USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe 01/01/9999 01/01/9999
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 01/01/9999
  • Data wejścia w życie: 28/04/2012
  • PDF: legislation486_pl.pdf
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare 01/01/9999 28/04/2012

21-27 z 27 dokumenty  dla „Przepisów krajowych”


System egzekwowania przepisów

Brak wyników


Sprawy

Znaleziono 6 dokumenty , wyświetlane są wszystkie pozycje  dla „Spraw”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • I CSK 216/14
  • Identyfikator krajowy: I CSK 216/14
  • Nazwa zwyczajowa: link
  • Część dyrektywy: Chapter 1, Article 2, (1)
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie sądu najwyższego
  • Data decyzji: 07/04/2015
I CSK 216/14 link Chapter 1, Article 2, (1)" Orzeczenie sądu najwyższego" 07/04/2015
 • III SZP 2/15
  • Identyfikator krajowy: III SZP 2/15
  • Nazwa zwyczajowa: link
  • Część dyrektywy: Chapter 1, Article 2, (1)
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie sądu najwyższego
  • Data decyzji: 09/09/2015
III SZP 2/15 link Chapter 1, Article 2, (1)" Orzeczenie sądu najwyższego" 09/09/2015
 • I C 662/14
  • Identyfikator krajowy: I C 662/14
  • Nazwa zwyczajowa: link
  • Część dyrektywy: Chapter 1, Article 1
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie sądu w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 02/03/2016
I C 662/14 link Chapter 1, Article 1" Orzeczenie sądu w pierwszej instancji" 02/03/2016
 • District Court, Kalisz, I C 2528/17
  • Identyfikator krajowy: District Court, Kalisz, I C 2528/17
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 5, Article 27 Chapter 5, Article 27
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości
  • Data decyzji: 30/10/2017
District Court, Kalisz, I C 2528/17 N/A Chapter 5, Article 27 Chapter 5, Article 27" Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości" 30/10/2017
 • District Court, Olsztyn, I C 4650/17
  • Identyfikator krajowy: District Court, Olsztyn, I C 4650/17
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 3, Article 8, 7., (b) Chapter 3, Article 8, 7., (a) Chapter 3, Article 8, 7. Chapter 3, Article 8, 6. Chapter 3, Article 8, 5.
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości
  • Data decyzji: 15/01/2018
District Court, Olsztyn, I C 4650/17 N/A Chapter 3, Article 8, 7., (b) Chapter 3, Article 8, 7., (a) Chapter 3, Article 8, 7. Chapter 3, Article 8, 6. Chapter 3, Article 8, 5." Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości" 15/01/2018
 • District Court, Toruń, X C 2224/16
  • Identyfikator krajowy: District Court, Toruń, X C 2224/16
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 3, Article 14, 2.
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości
  • Data decyzji: 05/05/2019
District Court, Toruń, X C 2224/16 N/A Chapter 3, Article 14, 2." Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości" 05/05/2019

Znaleziono 6 dokumenty , wyświetlane są wszystkie pozycje  dla „Spraw”


Literatura prawnicza

Znaleziono 8 dokumenty , wyświetlane są wszystkie pozycje  dla „Literatury prawniczej”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2015, no 2, p. 3-18
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2015, no 2, p. 3-18 Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. – geneza, znaczenie i zakres zastosowania w sektorze usług ubezpieczeniowych BAGIŃSKA, E. 01/01/1970
Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, publisher: Wolters Kluwer, 2015 Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz LUBASZ, D., NAMYSŁOWSKA M. (red) 01/01/1970
 • Studia Prawnicze KUL, 2015, no 1. p. 161-180.
Studia Prawnicze KUL, 2015, no 1. p. 161-180. Rewolucja w prawach konsumenta? – analiza zmian wprowadzonych ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. KONARSKA, P. 01/01/1970
 • Przegląd Prawa Handlowego, 2014, no 4. p. 19-30.
Przegląd Prawa Handlowego, 2014, no 4. p. 19-30. Informacja przedumowna w dyrektywie 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów - problemy implementacyjne w prawie polskim WOJTASZEK MIK, E. 01/01/1970
Przegląd Prawa Handlowego, 2014, no 11. pages 4-14. Nowe zasady zawierania umów z udziałem konsumenta, cz. I. KOCOT, W.J., KONDEK, J.M. 01/01/1970
 • Monitor Prawniczy. Nr 7
  • Odniesienie: Monitor Prawniczy. Nr 7
  • Tytuł: A consumer’s right to withdraw from a contract concluded at a trade fair – comment on ECJ judgement C-485/17
  • Autor: WIESE, K.
  • Rok publikacji: 2019
Monitor Prawniczy. Nr 7 A consumer’s right to withdraw from a contract concluded at a trade fair – comment on ECJ judgement C-485/17 WIESE, K. 01/01/1970
 • Europejski Przegląd Sądowy, 2013, no 3. p. 25-30.
Europejski Przegląd Sądowy, 2013, no 3. p. 25-30. Rozliczenia między stronami po odstąpieniu przez konsumenta od umowy w terminie do namysłu na tle dyrektywy 2011/83/UE OLCZYK, M. 01/01/1970
Dochodzenie roszczeń konsumenckich. Nowy ład dla konsumentów. C.H. Beck. Consumer redress. New Deal for Consumers. JAGIELSKA, M, PODGÓRSKI, K., SŁUGOCKA-KRUPA, E. (ed.) 01/01/1970

Znaleziono 8 dokumenty , wyświetlane są wszystkie pozycje  dla „Literatury prawniczej”


Inne materiały

Znaleziono 6 dokumenty , wyświetlane są wszystkie pozycje  dla „Innych materiałów”

wyników na stronie, uporządkowano według 
Decision no. RWO 2/2018 of 24 July 2018 Competition and Consumer Protection Office in Poland
Decision no. RWR 1/2018 of 26 February 2018 Competition and Consumer Protection Office in Poland
Decision no. RWR 5/2018 of 27 July 2018. Competition and Consumer Protection Office in Poland
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-2/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-8/2020 The President of Competition and Consumer Protection Office
Informacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat przestrzegania praw konsumenta w sprzedaży towarów i usług na odległość. President of the Office of Competition and Consumer Protection (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)

Znaleziono 6 dokumenty , wyświetlane są wszystkie pozycje  dla „Innych materiałów”