Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Nacionalni pravosudni sustavi

Estonija

Ovaj odjeljak daje pregled sudskog sustava u Estoniji.

Sadržaj omogućio
Estonija
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Organizacija pravosuđa – pravosudni sustavi

Estonski Ustav zahtijeva da pravdu provode isključivo sudovi koji su neovisni u svom djelovanju. Sudovi moraju provoditi pravdu u skladu s Ustavom i ostalim zakonima. U skladu s Ustavom, estonski sudski sustav ima isključivu nadležnost za provođenje pravde. Sud je u izvršavanju svojih obveza odvojen od izvršne i zakonodavne vlasti.

Estonski sudski sustav obuhvaća tri razine: provincijski i upravni sudovi su prvostupanjski sudovi. U Estoniji postoje četiri provincijska suda: Provincijski sud u Harjuu, Provincijski sud u Viruu, Provincijski sud u Tartuu i Provincijski sud u Pärnuu. U Estoniji postoje dva upravna suda: Upravni sud u Tallinnu i Upravni sud u Tartuu. Provincijski sudovi i upravni sudovi podijeljeni su na sudnice.

Okružni sudovi su drugostupanjski sudovi koji razmatraju žalbe podnesene protiv presuda prvostupanjskih sudova. Postoje dva okružna suda: Okružni sud u Tallinnu i Okružni sud u Tartuu.

Vrhovni sud najviši je sud koji razmatra žalbe u kasaciji podnesene protiv presuda drugostupanjskih sudova. U estonskom sudskom sustavu ne postoji zasebni ustavni sud. Dužnosti suda za ocjenu ustavnosti izvršava Vrhovni sud.

Upravljanje sudovima

Prvostupanjskim i drugostupanjskim sudovima upravlja Ministarstvo pravosuđa zajedno s Vijećem za upravljanje sudovima. Vijeće za upravljanje sudovima savjetodavni je odbor osnovan s ciljem upravljanja sudskim sustavom, čijim radom upravlja predsjednik Vrhovnog suda. Prvostupanjski i drugostupanjski sudovi financiraju se iz državnog proračuna, iz proračuna Ministarstva pravosuđa. Vrhovni sud neovisno je odgovoran za vlastitu upravu i ima vlastiti proračun.

Vijeće za upravljanje sudovima sastoji se od:

 • predsjednika Vrhovnog suda (također i predsjednik Vijeća);
 • pet sudaca koje na tri godine imenuju sudaca koji zasjedaju zajedno („en banc“);
 • dva člana estonskog Parlamenta;
 • odvjetnika kojeg imenuje odbor Odvjetničke komore;
 • Glavnog javnog tužitelja ili javnog tužitelja kojeg on/ona imenuje;
 • državnog odvjetnika ili predstavnika kojeg on/ona imenuje;
 • ministra pravosuđa ili predstavnika kojeg on/on imenuje, koji sudjeluje na sjednicama Vijeća i ima pravo govora.

Ministar pravosuđa može sazivati sjednice, ali nema pravo glasa.

Vijeće daje odobrenje za:

 • određivanje teritorijalne nadležnosti sudova, ustroj sudova, točnu lokaciju sudova i sudnica, broja sudaca koji trajno obavljaju dužnost na sudovima i u sudnicama te broja sudaca porotnika,
 • imenovanje u službu i prijevremeno otpuštanje predsjednika sudova,
 • određivanje internih sudskih pravila,
 • određivanje broja kandidata za sudsku službu,
 • određivanje dodatne pristojbe za upravitelje sudnica,
 • određivanje postupaka za sastavljanje i dostava podataka iz informacijskog sustava sudskog registra,
 • određivanje načina plaćanja i iznosa pristojbe sudaca porotnika.

Vijeće mora:

 • dati preliminarno mišljenje o načelima koja se primjenjuju u sastavljanju i izmjenama godišnjih proračuna sudova,
 • dati mišljenje o kandidatima za slobodno mjesto suca Vrhovnog suda,
 • dati mišljenje o otpuštanju suca,
 • unaprijed vijećati o pregledu koji Parlamentu predstavlja predsjednik Vrhovnog suda u svezi s upravljanjem sudovima, provođenjem pravde i jedinstvenoj primjeni zakona,
 • raspravljati o drugim pitanjima na inicijativu predsjednika Vrhovnog suda ili ministra pravosuđa.

Hijerarhija sudova

Estonski sudski sustav sastoji se od tri razine:

 • provincijski i upravni prvostupanjski su sudovi.
 • okružni sudovi (žalbeni sudovi) drugostupanjski su sudovi.
 • Vrhovni sud vrhovni je žalbeni sud (kasacija).

Kao opći sudovi, provincijski sudovi sude u građanskim, kaznenim i prekršajnim predmetima. Kao prvostupanjski sudovi, upravni sudovi sude u onim upravnim predmeta koji su prema zakonu pod njihovom nadležnošću. Okružni sudovi su drugostupanjski sudovi koji u slučaju žalbe preispituju presude koje donose provincijski i upravni sudovi. Vrhovni sud najviši je sud koji razmatra žalbe u kasaciji podnesene protiv presuda okružnih sudova. Vrhovni sud također je sud koji ocjenjuje ustavnost.

Baze pravnih podataka

Opće informacije o estonskom pravnom sustavu mogu se naći na web-mjestu Ministarstva pravosuđa.

Pregled sudskog sustava u Estoniji može se naći na web-mjestu sudova.

Je li pristup toj bazi podataka besplatan?

Pristup informacijama o estonskom pravnom i sudskom sustavu je besplatan.

Posljednji put ažurirano: 03/08/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.