Κτηματολόγια σε χώρες της ΕΕ

Австрия

Αυτή η σελίδα της πύλης παρέχει μια επισκόπηση του κτηματολογίου στην Αυστρία.

Съдържание, предоставено от
Австрия

Τι δυνατότητες προσφέρει το κτηματολόγιο της Γερμανίας;

Οι απαντήσεις σε νομικά και πραγματικά ζητήματα μπορούν να ληφθούν από το κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο περιέχει τεκμηριωμένες πληροφορίες για όλες τις νομικά δεσμευτικές συναλλαγές στην Αυστρία.

Το αυστριακό κτηματολόγιο και τα ηλεκτρονικά αρχεία διατίθενται μέσω δικαστηρίων, συμβολαιογράφων, δικηγόρων και Πρακτορείων.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο κτηματολόγιο της Γερμανίας;

Πρέπει να καταβάλλεται ένα μικρό τέλος. Αυτό πρέπει να καταβάλλεται είτε στο δικαστήριο, τον συμβολαιογράφο, τον δικηγόρο ή σε έναν από τους φορείς τιμολόγησης. Τα Πρακτορεία εμφανίζονται στον τίτλο «Κτηματολόγιο» στην αρχική σελίδα του αυστριακού δικαστικού σώματος. http://www.justiz.gv.at/

Μέθοδος αναζήτησης στο κτηματολόγιο της Γερμανίας

Εισάγοντας τον αριθμό του κτηματολογίου και τον αριθμό των καταθέσεων (EZ) ή τον αριθμό του ακινήτου, μπορούν να ανακτηθούν από τη βάση δεδομένων οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • Τρέχοντα και ιστορικά αποσπάσματα από το κτηματολόγιο
  • Αποσπάσματα από τα βοηθητικά μέσα

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα σε όρθια θέση. Η πρόσβαση σε διαγραφέντα δεδομένα μπορεί επίσης να παρέχεται κατόπιν αιτήσεως (για δεδομένα που εισάγονται μετά τη μετάβαση στο ηλεκτρονικό μητρώο). Τα παλαιότερα στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο σε έντυπη μορφή.

Το γενικό μητρώο, η συλλογή εγγράφων και οι σύνδεσμοι δημοσιοποιούνται. Η πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω απλής αναζήτησης προσώπων (ιδιοκτήτες) είναι αυστηρά περιορισμένη. Η αναζήτηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω αποδείξεων νομικού ενδιαφέροντος, από τα πρωτοδικεία (κτηματολόγιο)

Ιστορία

Από περίπου 1870 έως 1992, τα κτηματολόγια τηρούνταν σε έντυπη μορφή. Από το 1980 έως το 1992, τα στοιχεία μεταφέρθηκαν στη βάση δεδομένων για τις εκτάσεις. Στις 7.5.2012, το κτηματολόγιο μετανάστευσε σε νέο προγραμματισμό και έκτοτε αναπτύχθηκε περαιτέρω (αυτοματοποιημένη).

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/08/2020

Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.