Kinnistusraamatud ELi liikmesriikides

Австрия

Portaali käesoleval leheküljel antakse ülevaade Austria kinnistusraamatust.

Съдържание, предоставено от
Австрия

Mida pakub Saksamaa kinnistusregister?

Vastuseid õiguslikele ja faktilistele küsimustele saab kinnistusraamatust. Kinnistusregister sisaldab dokumenteeritud teavet kõigi õiguslikult siduvate maatehingute kohta Austrias.

Austria kinnistusregistri ja elektrooniliste arhiividega saab tutvuda kohtute, notarite, juristide ja arveldusasutuste kaudu.

Kas juurdepääs Saksamaa kinnistusraamatule on tasuta?

Maksta tuleb väikest lõivu. See tuleb maksta kas kohtule, notarile, advokaadile või mõnele arveldusasutusele. Arveldusasutused on märgitud Austria kohtute kodulehel pealkirja „Maaregister“ all. http://www.justiz.gv.at/

Kuidas teha päringuid Saksamaa kinnistusregistris?

Kandes katastriüksuse numbri ja maardlate arvu (EZ) või maanumbri, on andmebaasist võimalik saada järgmist teavet:

  • Praegused ja ajaloolised väljavõtted kinnistusraamatust
  • Ekstraktid abiseadmetest

See teave hõlmab kõiki püstiseid andmeid. Juurdepääsu kustutatud andmetele võib saada ka taotluse alusel (pärast üleminekut elektroonilisse registrisse sisestatud andmetele). Vanemad andmed on kättesaadavad ainult paberkandjal.

Üldregister, dokumentide kogu ja abikataloogid on avalikud. Juurdepääs teabele üksnes isikute (omanike) läbiotsimise kaudu on rangelt piiratud. Õiguspärast huvi tõendades võivad sellist otsingut teha ringkonnakohtud (maaregister).

Ajalugu

Aastatel 1870-1992 peeti kinnistusraamatuid paberkandjal. Aastatel 1980-1992 edastati andmed maaandmebaasi. Maaregister viidi 7.5.2012 üle uude programmitöösse ja seda on hiljem edasi arendatud (automaatselt).

Viimati uuendatud: 13/08/2020

See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.