Kadasters in de EU-landen

Австрия

Deze pagina van het portaal geeft een overzicht van het kadaster in Oostenrijk.

Съдържание, предоставено от
Австрия

Wat is het aanbod van het Duitse kadaster?

De antwoorden op juridische en feitelijke vragen kunnen worden verkregen uit het kadaster. Het kadaster bevat gedocumenteerde informatie over alle juridisch bindende grondtransacties in Oostenrijk.

Het Oostenrijkse kadaster en het elektronische archief kunnen worden geraadpleegd via rechtbanken, notarissen, advocaten en afwikkelingsinstanties.

Is de toegang tot het Duitse kadaster kosteloos?

Een kleine vergoeding moet worden betaald. Dit moet worden betaald aan de rechtbank, de notaris, de advocaat of een van de afwikkelingsinstanties. De afwikkelingsinstanties worden vermeld in de rubriek „Land Register” op de homepage van de Oostenrijkse rechterlijke macht. http://www.justiz.gv.at/

Hoe kunt u het Duitse kadaster opzoeken?

Door het nummer van de kadastrale gemeente en het aantal deposito’s (EZ) of het landnummer in te vullen, kan de volgende informatie uit de databank worden opgevraagd:

  • Actuele en historische uittreksels uit het kadaster
  • Extracten van hulpstoffen

Deze informatie omvat alle rechtopstaande gegevens. De toegang tot gewist gegevens kan ook worden verkregen op verzoek (voor gegevens die zijn ingevoerd na de overgang naar het elektronische register). Oudere gegevens zijn alleen op papier beschikbaar.

Het algemene register, de verzameling van documenten en de aanvullende documenten zijn openbaar. De toegang tot informatie door het louter doorzoeken van personen (de eigenaren) is aan strenge beperkingen onderworpen. Door middel van bewijs van een wettig belang kan een dergelijk onderzoek worden uitgevoerd door de districtsrechtbanken (kadaster).

Geschiedenis

Van 1870 tot 1992 werden de kadasters in papieren vorm bewaard. Tussen 1980 en 1992 zijn de gegevens naar de gronddatabank overgebracht. Op 7.5.2012 is het kadaster gemigreerd naar een nieuwe programmeringsexercitie en sindsdien is het verder ontwikkeld (geautomatiseerd).

Laatste update: 13/08/2020

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.