Zemljiške knjige v državah članicah EU

Itävalta

Na tej strani portala je na voljo pregled zemljiške knjige v Avstriji.

Sisällön tuottaja:
Itävalta

Kaj ponuja nemška zemljiška knjiga?

Iz zemljiške knjige je mogoče dobiti odgovore na pravna in dejanska vprašanja. Zemljiška knjiga vsebuje dokumentirane informacije o vseh pravno zavezujočih zemljiških poslih v Avstriji.

Vpogled v avstrijski zemljiški knjigi in elektronskih arhivih se lahko opravi prek sodišč, notarjev, odvetnikov in obračunskih organov.

Ali je dostop do nemškega zemljiške knjige brezplačen?

Plačati je treba majhno pristojbino. To mora biti plačano sodišču, notarju, odvetniku ali enemu od obračunskih organov. Obračunski organi so navedeni pod naslovom „Regijski register“ na domači strani avstrijskega pravosodja. http://www.justiz.gv.at/

Kako iskati po nemškem zemljiški knjigi

Z vnosom številke katastrske občine in števila nahajališč (EZ) ali številke zemljišča je mogoče pridobiti naslednje podatke iz podatkovne zbirke:

  • Pretekli izvlečki iz zemljiške knjige
  • Izvlečki iz pomožnih snovi

Te informacije vključujejo vse pokončne podatke. Dostop do izbrisanih podatkov se lahko pridobi tudi na zahtevo (za podatke, ki se vnesejo po prehodu v elektronski register). Starejši podatki so na voljo samo na papirju.

Splošni register, zbirka dokumentov in pomožni imeniki so javni. Dostop do informacij zgolj s pomočjo iskanja oseb (lastnikov) je strogo omejen. Na podlagi dokaza pravnega interesa lahko tako preiskavo opravijo okrožna sodišča (zemljiška knjiga).

Zgodovina

Zemljiške knjige so se od leta 1870 do leta 1992 nahajale v papirni obliki. Med letoma 1980 in 1992 so bili podatki preneseni v podatkovno zbirko o zemljiščih. Leta 7.5.2012 je bil zemljiški register prenesen v novo programsko obdobje in se je od takrat naprej razvijala (avtomatizirana).

Zadnja posodobitev: 13/08/2020

To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.