Katastry nemovitostí v zemích EU

Austrija

Tato stránka portálu poskytuje přehled katastru nemovitostí v Rakousku.

Saturu nodrošina
Austrija

Co německý katastr nemovitostí nabízí?

Odpovědi na právní a věcné otázky lze získat z katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí obsahuje zdokumentované informace o všech právně závazných pozemkových transakcích v Rakousku.

Rakouský katastr nemovitostí a elektronické archivy lze konzultovat prostřednictvím soudů, notářů, právníků a zprostředkovatelských agentur.

Je přístup do německého katastru nemovitostí zdarma?

Musí být zaplacen malý poplatek. To musí být vyplaceno soudu, notáři, advokátovi nebo jedné z zprostředkovatelských agentur. Zprostředkovatelské agentury jsou uvedeny pod nadpisem „katastr nemovitostí“ na domovské stránce rakouského soudnictví. http://www.justiz.gv.at/

Jak vyhledávat v německém katastru nemovitostí

Po zadání počtu katastrálních obcí a počtu vkladů (EZ) nebo katastrálního čísla lze z databáze získat následující informace:

  • Úryvky ze stávajících a historických úryvků z katastru nemovitostí
  • Výtažky z pomocných zařízení

Tyto informace musí zahrnovat všechny vzpřímené údaje. Přístup k vymazaným údajům lze rovněž získat na vyžádání (v případě údajů vložených po přechodu na elektronický rejstřík). Starší údaje jsou k dispozici pouze na papíře.

Generální ředitelství, Sbírka dokumentů a pomocné ředitelství jsou veřejné. Přístup k informacím prostřednictvím pouhého vyhledávání osob (vlastníků) je přísně omezen. Prostřednictvím důkazu o právním zájmu může takové vyhledávání provést okresní soudy (katastr nemovitostí).

Historie

V letech 1870 až 1992 byly katastry nemovitostí vedeny v papírové podobě. Mezi lety 1980 a 1992 byly údaje předány do databáze pozemků. Dne 7.5.2012 byl katastr nemovitostí přesunut do nového programu a od té doby byl dále rozvíjen (automatizován).

Poslední aktualizace: 13/08/2020

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.