Matrikelregistre i de enkelte EU-lande

Austrija

Denne side af portalen giver et overblik over matrikelregistret i Østrig.

Saturu nodrošina
Austrija

Hvad tilbyder det tyske matrikelregister?

Svar på retlige og faktuelle spørgsmål kan indhentes fra matrikelregistret. Matrikelregistret indeholder dokumenterede oplysninger om alle retligt bindende jordtransaktioner i Østrig.

Det østrigske matrikelregister og de elektroniske arkiver kan konsulteres via domstole, notarer, advokater og betalingskontorer.

Er der gratis adgang til det tyske matrikelregister?

Der betales et mindre gebyr. Dette skal betales enten til retten, notaren, advokaten eller til et af betalingstjenesterne. Betalingstjenesterne er angivet under overskriften "Register" på det østrigske retsvæsens hjemmeside. http://www.justiz.gv.at/

Sådan søger du på det tyske matrikelregister

Ved at indtaste antallet af matrikelkommune og antallet af indskud (EZ) eller matrikelnummeret kan følgende oplysninger hentes i databasen:

  • Nuværende og historiske uddrag fra tingbogen
  • Ekstrakter af tilbehør

Disse oplysninger skal omfatte alle opstående data. Adgang til slettede oplysninger kan også indhentes efter anmodning (for oplysninger, der indlæses efter overgangen til det elektroniske register). Ældre data foreligger kun på papir.

Det almindelige register, samlingen af dokumenter og de hjælpemidler, der er til rådighed for offentligheden, skal være offentligt. Adgangen til oplysninger ved den blotte søgning efter personer (ejerne) er stærkt begrænset. Ved bevis for en retlig interesse kan en sådan søgning foretages af distriktsdomstolene (matrikelregistret)

Historie

Fra ca. 1870 til 1992 blev ejendomsregistrene opbevaret i papirform. Mellem 1980 og 1992 blev dataene overført til matrikeldatabasen. Den 7.5.2012 migrerede matrikelregistret til en ny programmering og er siden blevet videreudviklet (automatiseret).

Sidste opdatering: 13/08/2020

Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.