Fastighetsregister i EU-länderna

Austrija

På den här sidan finns en översikt över fastighetsregistret i Österrike.

Saturu nodrošina
Austrija

Vad innehåller fastighetsregistret?

Svar på juridiska och faktiska frågor kan fås från fastighetsregistret. Fastighetsregistret innehåller dokumenterad information om alla rättsligt bindande fastighetsöverlåtelser i Österrike.

Det österrikiska fastighetsregistret och de elektroniska arkiven kan konsulteras via domstolar, notarier, advokater och betalningsställen.

Är tillgången till det tyska fastighetsregistret kostnadsfri?

En liten avgift måste betalas. Detta ska betalas antingen till domstol, notarius publicus, advokat eller till någon av betalningsställena. Betalningsställena anges under rubriken ”Land Register” på det österrikiska rättsväsendets hemsida. http://www.justiz.gv.at/

Hur man söker i det tyska fastighetsregistret

Genom att ange fastighetsverkets nummer och antalet insättningar (EZ) eller marknumret kan följande uppgifter hämtas från databasen:

  • Aktuella och historiska utdrag ur fastighetsregistret
  • Extrakt från extraanställda

Denna information ska omfatta alla upprättstående uppgifter. Tillgång till raderade uppgifter kan också erhållas på begäran (för uppgifter som förs in efter övergången till det elektroniska registret). Äldre uppgifter finns bara på papper.

Det allmänna registret, insamling av handlingar och stödjande direktörstjänster ska vara offentliga. Tillgången till information genom att bara söka efter personer (ägarna) är underkastad stränga restriktioner. Genom bevis på ett rättsligt intresse kan en sådan sökning göras av distriktsdomstolarna (fastighetsregister).

Historia

Från cirka 1870 till 1992 var fastighetsregistret i pappersform. Mellan 1980 och 1992 överfördes uppgifterna till markdatabasen. Sedan 7.5.2012 migreras fastighetsregistret till en ny programplanering och har sedan dess vidareutvecklats (automatiserat).

Senaste uppdatering: 13/08/2020

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.