Zemljišne knjige u zemljama EU-a

Francia

Contenuto fornito da
Francia

Iz povijesnih razloga Francuska ima dva sustava oglašavanja zemljišta: sustav općeg prava koji se primjenjivao u departmanima Donja Rajna, Gornja Rajna i Moselle.

U tim trima departmanima zemljište se oglašava u zemljišnim knjigama koje vode zemljišni uredi, a u ostatku Francuske u okviru usluga oglašavanja zemljišta (SPF), koje vode zemljišne knjige.

Koje se informacije mogu pronaći u zemljišnoj knjizi i zemljišnim knjigama?

Dokumentacija u vezi s nekretninama objavljuje dokumente.

Stoga, kao primjer, postoji svaki dokument kojim se prenosi vlasništvo nad imovinom (na primjer, kupoprodajna isprava ili isprava o dijeljenju), čak i ako je ta radnja uvjetovana, bilo kakvo preuzimanje ili utvrđivanje stvarnog prava (na primjer, darovanje ili prijenos plodouživanja na nekretninu), sudske odluke koje se odnose na zgradu, odluke upravnih tijela kojima se ograničava pravo raspolaganja, dugoročni zakup, klauzule kojima se ograničava pravo na vlasništvo (na primjer, klauzula o neotuđivosti) (npr. klauzula o najotuđivosti), poništavanje prava raspolaganja, dugoročni zakup (na primjer klauzula o neotuđivosti).

S druge strane, vlasnička knjiga društva Alsace-Moselle objavljuje prava.

Pravo vlasništva upisano je u zemljišne knjige, pravo vlasništva u zgradi koja je rezultat akta, ali i činjenična situacija (pravo na vlasništvo koje proizlazi iz lihuna ili pristupanja). Uključuje, na primjer, područje ili bilo koje drugo stvarno pravo koje proizlazi iz zakupa, plodouživanja, upotrebe, stanovanja, ugleda, založnog prava, hipoteke, prava stanara i najmoprimca u trajanju od 12 godina, prava koja proizlaze iz određenih sudskih odluka itd.

Kako pregledavate zemljišne knjige i zemljišne knjige?

Izvan triju francuskih departmana Donje Rajne, Gornje Rajne i Mosellea registar nekretnina u Francuskoj vodi Land Advertising Services (SPF). Ti su SPF neovisni jedan o drugome. Francuska postupno smanjuje broj FPS-a na svojem državnom području. Iako ih je bilo 354, trenutačno ih je 120.

Svatko tko želi prikupiti informacije o pravnom položaju zgrade mora se prijaviti SPF-u na kojem se zgrada temelji. Na primjer, on može poznavati imena sukcesivnih vlasnika i cijenu različitih prodaja. Svaki odjel svakom podnositelju zahtjeva dostavlja podatke i preslike dokumenata iz građevinske dokumentacije koji se odnose na zgradu ili osobu koja posjeduje zgradu koja je u njegovoj nadležnosti. Te informacije nisu besplatne. Njihovi se troškovi razlikuju ovisno o vrsti i broju zahtjeva. Te informacije trenutačno nisu centralizirane. Slijedom toga, kako bi se upoznalo s informacijama koje se odnose na zgrade smještene na različitim oprugama, potrebno je podnijeti onoliko zahtjeva koliko je odnosnih FPS-a.

Ta je datoteka sada u potpunosti digitalizirana i računalna. Kao dio računalnog sustava opće uporabe, neki francuski javni bilježnici imaju pristup podacima kojima raspolažu sve francuske savezne javne službe (SPF) istodobno putem poslužitelja kojim upravlja Visoko vijeće javnog bilježnika. Taj izravan pristup podacima iz dosjea zgrade nije otvoren za druge pravne stručnjake ili pojedince.

Što se tiče departmana Donja Rajna, Gornje Rajne i Mosellea, zemljišne knjige u potpunosti su kompjutorizirane od 2008. Uvid u podatke u zemljišnim knjigama i u zemljišnim knjigama, na licu mjesta ili na daljinu, besplatan je. Svaka osoba koja ima uvid u te podatke može dobiti kopiju tih podataka od Registra ili javne ustanove. Primjerak izdaje javna ustanova putem jednostavnih informacija. Te usluge nisu besplatne.

Prava na uvid razlikuju se ovisno o kvaliteti osobe podnositelja zahtjeva. Neki stručnjaci, kao što su javni bilježnici, imaju šire pravo na savjetovanje (mogućnost pretraživanja svih knjigovodstvenih podataka o osobama i zgradama). Uvid po imenu osobe otvoren je drugim stručnjacima, kao što su odvjetnici, ili posebno osobi s izvršnom ispravom ili ovlaštenjem suca. Savjetovanje po zgradama otvoreno je za sve.

Posljednji put ažurirano: 05/08/2020

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.