Katastry nemovitostí v zemích EU

Mađarska

Tento oddíl přináší informační přehled maďarský katastr nemovitostí.

Sadržaj omogućio
Mađarska

Jaké služby se maďarské katastrální poskytnout?

Maďarský katastr nemovitostí (Land Register of the Ministry of Agriculture and maďarské hospodaření s půdou.

Oficiální internetové stránky pozemkových úřadů v Maďarsku poskytuje informace o celostátní síti maďarských katastrálních úřadů a umožňující přístup k úplnému institucionální síť pro správu půdy, s podrobnými údaji o:http://www.foldhivatal.hu/

  • úkoly
  • jejich funkcí a služeb, které poskytují
  • nových a důležitých projektech

Můžete stahovat administrativní formuláře a přečtěte si naši elektronických služeb a podmínky pro přístup do systému na internetu. V příslušných právních předpisech lze nalézt i v tomto případě.

Je přístup do maďarského katastru nemovitostí zdarma?

Registrovaní uživatelé (veřejnoprávní správní subjekty, banky, advokáti, notáři, orgány, obce, realitní makléři atd.) od roku 2003 (magyarországi földhivatalok) poskytuje přístup k on-line službám (TAKARNET) údajů v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů podléhá placení poplatků.http://www.foldhivatal.hu/

V červnu roku 2011 byl zahájen portálu veřejné správy přímo občanům ústřední portál online pozemkového úřadu (Földhivatal Online), v nichž jsou občané stejným způsobem jako registrovaní uživatelé mohou využívat on-line služeb.

Kromě toho online pozemkového úřadu, omezený počet údajů bezplatné.Bezplatně k dispozici zahrnuje pouze popisné údaje o nemovitostech (první část majetku list). V databázi lze vyhledávat podle čísla (helyrajzi pozemku vámfelhatalmazási szám) nebo adresy nemovitosti. On-line služby jsou k dispozici v období 24–0 registrovaných uživatelů a občanů prostřednictvím internetu.

Jak vyhledávat v majetku maďarského katastru nemovitostí

Obecně platí, že můžete provádět vyhledávání na základě:

  • katastrální číslo
  • číslo parcely; nebo
  • adresa nemovitosti.

Uživatelé se zvláštními právy (policie, vyšetřující orgány, soudní vykonavatelé, notáři v dědických řízeních) mohou vyhledávat na základě jména a osobních údajů vlastníka a /nebo oprávněné osoby.

Historie maďarského katastru nemovitostí

V Maďarsku, právního a správního systému, který spravuje rejstřík, úřední název:Je „jednotný katastrální systém.Od roku 1971 je považován za „jednotný“, protože katastrální mapy a údaje o právních údajů (telekkönyv, „Grundbuch“) jsou z hlediska právního i institucionálního hlediska, v integrované podobě. Jednotná institucionální síť zahrnující všechny katastrálních úřadů registrovat právní transakce a změny v katastrálních mapách, poskytovat údaje a plnění dalších úkolů souvisejících s využíváním půdy a majetku. V Evropě byl první svého druhu v Maďarsku, title-based jednotný katastrální systém.

V majetku maďarského systému slouží více účelům, vzhledem k tomu, že kromě činností pokrývající celé spektrum katastru nemovitostí plní řadu dalších úkolů, jako je vytváření a udržování sítě geodetický kontrolního místa, topografické mapování půdy, zachování registrace, nájmu pozemků a udržování správních hranic.

Tato komplexní veřejná databáze s informacemi o zemědělské půdě a nemovitém majetku, je na některé z nejdůležitějších složek hospodářského života, zemědělství a úvěrové oběhu, řídí správu půdy a integrovaným způsobem a pokrývá celé správní území Maďarska.Cílem systému je zaměřena na prosazování vlastnických práv, zdravého životního prostředí, svobody podnikání a hospodářské soutěže, a úředně zaregistrovat přírodní a umělé hranice tím, že poskytuje jednotný a veřejně ověřený systém registrace pozemků a infrastruktury prostorových údajů.

Obecným cílem celkového pozemky a jiný majetek a registraci nemovitého majetku, zajištění bezpečnosti vlastnických práv a dalších nároků týkajících se nemovitostí tím, že poskytuje jednotný a veřejně ověřený systém registrace pozemků a infrastruktúrát.Az jednotný katastrální systém má dva specifické cíle by měly být prováděny.
Právním cílem katastru nemovitostí je chránit jeho práva real-estate-related a oficiálních dokumentů, a zároveň poskytnout jistotu vlastníkům a držitelům v dobré víře a propagovat rentabilní využití nemovitého majetku.Na druhou stranu hospodářským cílem systému je sloužit jako jednotný základ pro plánování a pro stanovení finančních závazků, usnadňovat správu nemovitostí a investice, a to na základě statistických údajů a poskytovat služby společnosti jako celku.

Související odkazy

Vládní portál

Oficiální internetové stránky pozemkových úřadů (Földhivatal) Maďarska

Poslední aktualizace: 12/04/2017

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.