Zemljiške knjige v državah članicah EU

Pays-Bas

Na tej strani je na voljo pregled nizozemskega zemljiške knjige.

Contenu fourni par
Pays-Bas

Katere informacije vsebuje nizozemski zemljiški register?

Nizozemski zemljiški register je javni organ, ki je odgovoren za registracijo pravic in interesov v zvezi z nepremičninami (zemljišča in zgradbe) in njegove specifikacije (npr. velikost).

Ali je dostop do nizozemskega zemljiške knjige brezplačen?

Ne, se zaračuna pristojbina. Najnovejše informacije o stroških so na voljo na spletni strani programa „ Land Star“.

Kako iskati po nizozemskem zemljiški knjigi?

Strokovnjaki na Nizozemskem, ki so se registrirali pri nizozemskem katastru, lahko iščejo po naslednjih iskalnih kriterijih:

 • Ime lastnika ali nepremičnine v zvezi z nepremičnino
 • Naslov
 • Poštna številka
 • Katastrska številka
 • Zemljevid
 • Zemljevid lokacije
 • Številka Amerja
 • Ime nepremičnine

Vsi podatki so navedeni v nizozemščini, vsi dolgovani zneski pa se fakturirajo vsak mesec.

Registrirani poslovni uporabniki v evropski informacijski službi lahko iščejo po nizozemskem zemljiški knjigi na podlagi naslednjih meril:

 • Naslov
 • Poštna številka
 • Katastrska številka
 • Zemljevid
 • Dopolniti.

Vse informacije so v angleščini. Dolgovani zneski se izterjajo v skladu z zemljiško knjigo zadevne države.

Posamezniki lahko iščejo po nizozemskem zemljiški knjigi na podlagi naslednjih meril:

 • Naslov
 • Poštna številka

Vse informacije (ki so poleg tega bolj omejene kot informacije za poslovne uporabnike) so podane v nizozemščini.

Zgodovina nizozemskega zemljiškoknjižnega registra

Od datuma ustanovitve nizozemskega zemljiškoknjižnega registra (1832) so na voljo informacije o vseh lastnostih.

Nizozemski zemljiški register je v obdobju 1981–1985 digitaliziral vse informacije, ki so bile takrat na voljo. Informacije so na voljo na spletu od leta 1985 naprej. Prejšnje informacije (1832–1985) so dostopne v nekaterih arhivih prek uradnikov za vpis v register.

Sorodne povezave

Evropska služba za informacije o zemljiščih

Nizozemski zemljiški kataster

Zadnja posodobitev: 12/12/2019

To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.