Fastighetsregister i EU-länderna

Pays-Bas

Här hittar du en översikt över det nederländska fastighetsregistret.

Contenu fourni par
Pays-Bas

Vilken information innehåller det nederländska fastighetsregistret?

Det nederländska fastighetsregistret är en offentlig myndighet som ansvarar för registrering av rättigheter och intressen som rör fast egendom (mark och byggnader) och dess specifikationer (t.ex. storlek).

Är tillgången till det nederländska fastighetsregistret kostnadsfri?

Nej, en avgift tas ut. Besök för aktuell information om avgifterna på webbplatsen för Land Star.

Hur kan man göra sökningar i det nederländska fastighetsregistret?

Yrkesverksamma i Nederländerna som har registrerat sig i det nederländska fastighetsregistret kan söka på följande sökkriterier:

 • Namn på ägare eller egendom som tillhör fastigheten
 • Adress
 • Postnummer
 • Fastighetsbeteckning
 • Karta
 • Karta
 • Akamer
 • Fastighetens namn

All information lämnas på nederländska och alla förfallna belopp faktureras varje månad.

Registrerade företagsanvändare i European Land Information Service kan söka i det nederländska fastighetsregistret med hjälp av följande kriterier:

 • Adress
 • Postnummer
 • Fastighetsbeteckning
 • Karta
 • Platshållare.

All information finns på engelska. Eventuella utestående belopp ska inkasseras genom landsregistret i det berörda landet.

Enskilda personer kan söka i det nederländska fastighetsregistret med hjälp av följande kriterier:

 • Adress
 • Postnummer

All information (som dessutom är mer begränsad än för företagsanvändare) ges på nederländska.

Det nederländska fastighetsregistret

Från och med dagen för upprättandet av det nederländska fastighetsregistret (1832) finns information om alla fastigheter tillgänglig.

Under perioden 1981–1985 digitaliserade det nederländska fastighetsregistret all information som fanns tillgänglig vid den tidpunkten. Informationen finns tillgänglig på nätet från och med 1985. Den tidigare informationen (1832–1985) finns tillgänglig i vissa arkiv via registerförarna.

Relaterade länkar

European Land Information Service

Nederländska fastighetsregistret

Senaste uppdatering: 12/12/2019

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.