Имотни регистри в държавите от ЕС

Ţările de Jos

Тази страница съдържа преглед на нидерландския регистър на земята.

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Каква информация съдържа холандският регистър на земята?

Холандският регистър на земята е публичен орган, отговорен за регистрацията на права и интереси, свързани с недвижима собственост (земя и сгради) и неговите спецификации (например размер).

Достъпът до нидерландския поземлен регистър безплатен ли е?

Не, се начислява такса. Посетете актуална информация за таксите на уебсайта на „Land Star“.

Как да се извършва търсене в нидерландския регистър на поземлените имоти?

Професионалистите в Нидерландия, които са се регистрирали в нидерландския кадастър, могат да търсят чрез следните критерии за търсене:

 • Име на собственика или имущество на имота по отношение на имота
 • Адрес
 • Пощенски код
 • Кадастрален номер
 • Карта
 • Карта на местоположението
 • Амер номер
 • Наименование на имота

Цялата информация се предоставя на нидерландски език и всички дължими суми се фактурират всеки месец.

Регистрираните бизнес ползватели в Европейската служба за поземлена информация могат да търсят в нидерландския регистър на земята, като използват следните критерии:

 • Адрес
 • Пощенски код
 • Кадастрален номер
 • Карта
 • Запазено място за това.

Цялата информация се предоставя на английски език. Всички дължими суми се събират в имотния регистър на съответната държава.

Лицата могат да търсят в нидерландския регистър на земите въз основа на следните критерии:

 • Адрес
 • Пощенски код

Цялата информация (която освен това е по-ограничена от информацията за бизнес ползвателите) е предоставена на нидерландски език.

История на нидерландския поземлен регистър

От датата на съставяне на нидерландския поземлен регистър (1832), информацията се намира на всички имоти.

В периода 1981—1985 г. холандският регистър на земята цифровизира цялата налична информация по това време. Информацията е достъпна онлайн от 1985 г. нататък. Предишната информация (1832—1985 г.) е достъпна в някои архиви чрез служителите на регистъра.

Други връзки

Европейска служба за поземлена информация

Нидерландски поземлен регистър

Последна актуализация: 12/12/2019

Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.