Reġistri tal-artijiet fil-pajjiżi tal-UE

Ţările de Jos

Din il-paġna tipprovdi ħarsa ġenerali lejn ir-reġistru tal-artijiet Olandiż.

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Liema informazzjoni fih ir-reġistru tal-artijiet Olandiż?

Ir-reġistru tal-artijiet Olandiż huwa awtorità pubblika responsabbli għar-reġistrazzjoni tad-drittijiet u l-interessi relatati mal-proprjetà immobbli (artijiet u bini) u l-ispeċifikazzjonijiet tagħha (eż. id-daqs).

L-aċċess għar-reġistru tal-artijiet Olandiż huwa mingħajr ħlas?

Le, l-aċċess huwa bi ħlas. Żjara għal informazzjoni aġġornata dwar it-tariffi fuq is-sit web tal-Istilla tal-Art.

Kif isiru tfittxijiet fir-reġistru tal-artijiet Olandiż?

Professjonisti fil-Pajjiżi l-Baxxi li rreġistraw mal-katast Olandiż jistgħu jfittxu l-kriterji ta’ tiftix li ġejjin:

 • Isem is-sid jew il-proprjetà fir-rigward tal-proprjetà
 • L-indirizz
 • Kodiċi postali
 • Numru ta’ identifikazzjoni katastali
 • Mappa
 • Mappa ta’ lokalizzazzjoni
 • Numru Akmer
 • Isem tal-proprjetà

It-tagħrif kollu jingħata bl-Olandiż u kull somma dovuta tiġi fatturata kull xahar.

L-utenti kummerċjali rreġistrati fis-Servizz Ewropew tal-Informazzjoni dwar l-Artijiet jistgħu jfittxu fir-reġistru tal-artijiet Olandiż billi jużaw il-kriterji li ġejjin:

 • L-indirizz
 • Kodiċi postali
 • Numru ta’ identifikazzjoni katastali
 • Mappa
 • Spazju riżervat.

It-tagħrif kollu jingħata bl-Ingliż. Kull ammont dovut għandu jinġabar mir-reġistru tal-artijiet tal-pajjiż ikkonċernat.

L-individwi jistgħu jfittxu fir-reġistru tal-artijiet Olandiż billi jużaw il-kriterji li ġejjin:

 • L-indirizz
 • Kodiċi postali

L-informazzjoni kollha (li, barra minn hekk, hija aktar limitata minn dik għall-utenti kummerċjali) tingħata bl-Olandiż.

L-istorja tar-reġistru tal-artijiet Olandiż

Mid-data tal-istabbiliment tar-reġistru tal-artijiet Olandiż (1832), hemm informazzjoni disponibbli dwar il-karatteristiċi kollha.

Fil-perjodu 1981–1985, ir-reġistru tal-artijiet Olandiż diġitizzat l-informazzjoni kollha li kienet disponibbli dak iż-żmien. L-informazzjoni hija disponibbli onlajn mill-1985’il quddiem. L-informazzjoni preċedenti (1832–1985) hija aċċessibbli f’ċerti arkivji permezz tal-uffiċjali tar-reġistru.

Links Relatati

Servizz Ewropew tal-Informazzjoni dwar l-Artijiet

Ir-reġistru tal-artijiet Olandiż

L-aħħar aġġornament: 12/12/2019

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.