Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Estonia

Tällä sivulla on lyhyt katsaus Viron kaupparekisterin ja virallisen Ametlikud Teadaanded -julkaisun maksukyvyttömyyttä koskeviin tietoihin.

Content provided by:
Estonia

Millaisia tietoja Virossa saa maksukyvyttömyysasioista?

Virolla ei ole erillistä maksukyvyttömyysrekisteriä, mutta tiedot sekä oikeushenkilöiden että luonnollisten henkilöiden konkurssi- ja velkasaneerausmenettelyistä löytyvät sähköisestä virallisesta lehdestä Ametlikud Teadaanded. Lisäksi Viron kaupparekisteri ja voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteri sisältävät tietoja oikeushenkilöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien konkurssista.

Tuomioistuinten ja konkurssipesän hoitajien asiassa Ametlikud Teadaanded antama tuomio on seuraavanlainen:

 • konkurssihakemuksen käsittelyaika ja -paikka sekä ilmoitus omaisuuden realisointikiellosta;
 • ilmoitus konkurssiin asettamisesta;
 • velkojainkokousta koskeva ilmoitus;
 • ilmoitus alustavan jakeluehdotuksen hyväksymisestä;
 • ilmoitus konkurssimenettelyn päättämisestä;
 • ilmoitus velkasaneeraussuunnitelman hyväksymisestä.

Täydellinen luettelo julkaistavista ilmoituksista on saatavilla Ametlikud Teadaanded —verkkosivustolla.

Viron kaupparekisteriin ja voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteriin merkitään tuomioistuimen tuomion perusteella:

 • konkurssimenettelyn lopettaminen ilman konkurssia;
 • konkurssiin asettaminen, konkurssipesän hoitajan nimi ja henkilötunnus sekä ilmoitus siitä, että hän edustaa yhtiötä;
 • konkurssiin asettamisen ja yrityksen toiminnan jatkumisen osoittavan merkinnän lakkauttaminen;
 • konkurssiin asettamisen lopettaminen ja yhtiön poistaminen rekisteristä;
 • konkurssimenettelyn päättäminen ja merkintä yrittäjän poistamisesta rekisteristä tai toiminnan jatkumisesta
 • velkajärjestely ja sen määräaika sekä merkintä toiminnan jatkumisesta
 • velkajärjestelyn mitätöiminen ja konkurssimenettelyn uudelleenaloittaminen sekä maininta siitä, että yrittäjää edustaa konkurssipesän hoitaja
 • kompromissin päättyminen sen päätyttyä ja konkurssipesän hoitajan vapauttaminen;
 • katepoolin hallinnoijan nimittäminen katettuja joukkolainoja koskevan lain mukaisesti, heidän nimensä ja henkilötunnuksensa sekä ilmoitus siitä, että he edustavat luottolaitosta katettujen joukkolainojen salkun hallinnan ja luovutuksen osalta.

Rekisteriin ei merkitä velallisen eikä tämän edustusoikeutta käyttävän henkilön liiketoimintakieltoa, eikä myöskään tällaiselle henkilölle määrättyä yrityskieltoa.

Kaupparekisteri sisältää oikeushenkilöiden konkursseista seuraavat tiedot:

 • oikeushenkilön nimi;
 • Rekisteritunnus
 • osoite;
 • tiedot konkurssipesän hoitajasta;
 • yksityiskohtaiset tiedot hallintoneuvoston jäsenistä;
 • yksityiskohtaiset tiedot katepoolin hallinnoijasta;
 • konkurssi-ilmoitusta koskevan päätöksen/tuomion päivämäärä sekä päätöksen tai riita-asian numero.

Onko maksukyvyttömyysasioita koskevan palvelun käyttö ilmaista?

Rekisterin tiedot ovat saatavilla verkossaja notaarien toimistoissa.

Ametlikud Teadaanded -yhteys on maksuton.

Myös oikeushenkilön, itsenäisen ammatinharjoittajan ja ulkomaisen yhtiön sivuliikkeen hakeminen sekä tuomioistuinpäätösten ja rekisterikorttitietojen selailu internetissä on maksutonta. Kaikki muut haut, esim. rekisterikortin historialliset tiedot, tilinpäätökset, yhtiöjärjestykset ja muut asiakirjat ovat maksullisia. Kaupparekisterin sähköisten tietojen käytöstä perittävät maksut vahvistetaan oikeusministerin asetuksella.

Rekisteritietojen ja kansioiden asiakirjoihin tutustuminen notaarin toimistossa on maksullista. Tietoihin tutustumisesta perittävät palkkiot vahvistetaan notaarien palkkioista annetussa asetuksessa. Notaareista annetun lain mukaan notaariliitto tarjoaa ilmaisen pääsyn julkisiin ja kaupallisiin asiakirjoihin Harjun, Tarton, Pärnun ja Ida-Virun läänissä sijaitsevien notaaritoimistojen kautta.

Kaupan kieltoja koskevat tiedot julkaistaan, ja niihin voi tutustua maksutta verkossa.

Maksukyvyttömyyttä koskevien tietojen hakeminen

Ametlikud Teadaanded -tietokannasta voi hakea tietoja oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön maksukyvyttömyydestä nimen, henkilötunnuksen tai rekisteritunnuksen perusteella, ja yleiseltä hakusivulta voi tehdä hakuja myös avainsanalla. Haku on helppo löytää kaikki maksukyvyttömyysmenettelyn yhteydessä julkaistut ilmoitukset. Kun menettely päättyy, ilmoitukset arkistoidaan lukuun ottamatta menettelyn päättämistä koskevia ilmoituksia, jotka ovat julkisia kolmen vuoden ajan.

Oikeushenkilöä tai itsenäistä ammatinharjoittajaa voi hakea kaupparekisterin tietojärjestelmästä toiminimen, nimen tai rekisteritunnuksen perusteella. Oikeushenkilön tai itsenäisen ammatinharjoittajan tilasta näkee, onko se vararikossa.

Kaupparekisteri on yhdistetty etsimällä maksukyvyttömyysrekistereitä Euroopan oikeusportaalista, jolloin yritykset, luotonantajat ja sijoittajat, jotka haluavat sijoittaa muihin jäsenvaltioihin, voivat tehdä taustan tarkistuksen suoraan toisen maan maksukyvyttömyysrekisteristä. Käyttöön otetun monikielisen ratkaisun ansiosta maksukyvyttömyystietojen hankkiminen rajojen yli on avoimempaa ja itse tiedot ovat helpommin saatavilla. Tiedot ovat saatavilla maksutta. Portaalissa on perushakutoiminto, jonka avulla voi tehdä hakuja kaikissa yhteenliitetyissä rekistereissä velallisen nimen mukaan. lisäksi portaalissa on laajennettu hakutoiminto, jossa hakukriteerit riippuvat siitä, minkä maan rekisterissä hakuja tehdään.Lisäkäyttöliittymä (oletettavasti vuonna 2021) Euroopan oikeusportaaliin, jossa on saatavilla kaikki pakolliset tiedot maksukyvyttömyysmenettelyjen julkaisemisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2015/848 24 artiklan mukaisesti.

Virossa on mahdollista tehdä hakuja velallisen nimen ja henkilötunnuksen/rekisteritunnuksen perusteella.

Maksukyvyttömyysasioita koskevan palvelun historiaa

Maksukyvyttömyysasioita koskeva palvelu on ollut toiminnassa 1. syyskuuta 1995 lähtien.

Päivitetty viimeksi: 23/11/2020

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.