Reġistri dwar il-fallimenti u l-insolvenza

Estonia

Din il-paġna tipprovdi ħarsa ġenerali fil-qosor tal-informazzjoni offruta dwar l-insolvenza mir-reġistru kummerċjali Estonjan u l-pubblikazzjoni uffiċjali Ametlikud Teadaanded [Avviżi Uffiċjali].

Autor treści:
Estonia

X’informazzjoni hija disponibbli fl-Estonja dwar l-insolvenza?

L-Estonja ma għandhiex reġistru tal-insolvenza separat, iżda l-informazzjoni dwar il-proċeduri ta’ falliment u ta’ qlib tad-dejn kemm għall-persuni ġuridiċi kif ukoll għal dawk fiżiċi tista’ tinstab fil-ġurnal uffiċjali elettroniku Ametlikud Teadaanded. Barra minn hekk, ir-reġistru kummerċjali Estonjan u r-reġistru ta’ assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ fihom informazzjoni dwar il-falliment ta’ entitajiet ġuridiċi u persuni li jaħdmu għal rashom.

Dawn li ġejjin huma eżempji ta’ dak li jiddaħħal f’Ametlikud Teadaanded mill-qrati u t-trustees f’falliment:

 • il-ħin u l-post tar-reviżjoni ta’ petizzjoni ta’ falliment, u avviż li jikkomunika l-projbizzjoni fuq id-disponiment tal-assi;
 • avviż dwar dikjarazzjoni ta’ falliment;
 • avviż dwar laqgħa ġenerali tal-kredituri;
 • avviż dwar l-approvazzjoni ta’ proposta ta’ distribuzzjoni preliminari;
 • avviż dwar l-għeluq ta’ proċedimenti ta’ falliment;
 • avviż dwar l-approvazzjoni ta’ pjan ta’ aġġustament tad-dejn.

Lista sħiħa tal-avviżi li għandhom jiġu ppubblikati tinsab fuq is-sit web Ametlikud Teadaanded.

Dawn li ġejjin huma mdaħħla fir-Reġistru Kummerċjali Estonjan u r-reġistru ta’ assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet mhux għal skop ta’ qligħ fuq il-bażi ta’ sentenza tal-qorti:

 • twaqqif ta’ proċedimenti ta’ falliment mingħajr dikjarazzjoni ta’ falliment;
 • id-dikjarazzjoni ta’ falliment flimkien mal-isem u l-kodiċi ta’ identifikazzjoni personali tal-fiduċjarju f’falliment, kif ukoll nota li tiddikjara li hu jew hi qed jirrappreżenta l-kumpanija;
 • twaqqif ta’ dikjarazzjoni ta’ falliment flimkien ma’ entrata li turi attività kontinwa mill-kumpanija;
 • it-twaqqif ta’ dikjarazzjoni ta’ falliment u t-tħassir tal-kumpanija mir-reġistru;
 • it-terminazzjoni ta’ proċeduri ta’ falliment u t-tħassir tal-kumpanija mir-reġistru jew il-kontinwazzjoni tal-attivitajiet tal-kumpanija;
 • kompromess u t-terminu għal dan, b’entrata li turi attività kontinwa;
 • kanċellazzjoni ta’ kompromess u l-ftuħ mill-ġdid tal-proċedimenti biex jiġi dikjarat falliment, b’nota li l-kumpanija hija rappreżentata minn fiduċjarju f’falliment;
 • it-tmiem tal-kompromess meta jkun skada, u l-kwittanza tal-fiduċjarju f’falliment;
 • il-ħatra ta’ amministratur tal-aggregazzjoni ta’ kopertura skont l-Att dwar il-Bonds Koperti, flimkien ma’ isimhom u l-kodiċi ta’ identifikazzjoni personali tagħhom, u nota li jirrappreżentaw l-istituzzjoni ta’ kreditu fir-rigward tal-ġestjoni u d-disponiment tal-portafoll tal-bonds koperti.

Dettalji tal-projbizzjonijiet tal-kummerċ imposti fuq id-debitur jew il-persuna bil-poter li tirrappreżentah jew projbizzjonijiet fuq it-twettiq ta’ attivitajiet kummerċjali imposti fuq dik il-persuna ma jiddaħħlux fir-reġistru.

Ir-reġistru kummerċjali Estonjan fih l-informazzjoni segwenti dwar entitajiet legali falluti:

 • isem il-persuna ġuridika;
 • Il-kodiċi tar-reġistru;
 • l-indirizz;
 • dettalji tal-fiduċjarju f’falliment;
 • id-dettalji tal-membri tal-bord maniġerjali;
 • dettalji tal-amministratur tal-aggregazzjoni ta’ kopertura;
 • id-data tal-ordni/tad-deċiżjoni li tiddikjara l-falliment u n-numru tal-ordni jew tal-kawża ċivili.

Irid isir xi ħlas biex jingħata aċċess għall-informazzjoni dwar l-insolvenza?

Id-data tar-reġistru tista’ tiġi aċċessata online u fl-uffiċċji tan-nutara.

L-aċċess għal Ametlikud Teadaanded huwa mingħajr ħlas.

Ma trid titħallas l-ebda tariffa għat-tiftix dwar entitajiet ġuridiċi, persuni li jaħdmu għal rashom u fergħat ta’ kumpaniji barranin, għal informazzjoni dwar proċedimenti fil-qrati jew għall-aċċess għal informazzjoni fil-kards tar-reġistru. Madankollu, hija imposta tariffa għat-tiftix l-ieħor kollu, inklużi data tal-kard tar-reġistru storika u aċċess għal rapporti annwali, artikoli ta’ assoċjazzjoni u dokumenti oħrajn. Ir-rati imposti għall-użu tad-data tal-kompjuter fir-reġistru kummerċjali huma stabbiliti f’ Regolament tal-Ministru tal-Ġustizzja.

Titħallas tariffa biex jiġu kkonsultati d-data tar-reġistru u d-dokumenti tal-fajl f’uffiċċju ta’ nutar. It-tariffi huma stabbiliti fl-Att tat-Tariffi Notarili. Skont il-Liġi dwar in-Nutara, il-Kamra tan-Nutara tipprovdi aċċess għall-fajls pubbliċi u kummerċjali mingħajr ħlas permezz ta’ wieħed mill-uffiċċji tan-nutara fil-kontej ta’ Harju, Tartu, Pärnu u Ida-Viru.

Dettalji tal-projbizzjonijiet tal-kummerċ huma ppubblikati u jista’ jsir aċċess għalihom mingħajr ħlas online.

Kif tfittex għall-informazzjoni dwar l-insolvenza

Tista’ tfittex f’Ametlikud Teadaanded għal informazzjoni dwar l-insolvenza ta’ entità ġuridika jew persuna fiżika bl-isem jew il-kodiċi ta’ identifikazzjoni personali/il-kodiċi tar-reġistru, u fuq il-paġna tat-tiftix ġenerali tista’ tfittex ukoll permezz ta’ kelma ewlenija. It-tfittxija hija faċli biex issib l-avviżi kollha ppubblikati fi proċedimenti ta’ insolvenza. Meta jintemmu l-proċedimenti, l-avviżi jiġu arkivjati, bl-eċċezzjoni ta’ avviżi li jikkonċernaw it-terminazzjoni tal-proċedimenti, li jibqgħu pubbliċi għal tliet snin.

Tista’ tfittex għal entità ġuridika jew persuna li taħdem għal rasha fis-sistema ta’ informazzjoni tar-Reġistru Kummerċjali permezz tal-isem tan-negozju, l-isem jew il-kodiċi tar-reġistru. L-istatus ta’ entità ġuridika jew persuna li taħdem għal rasha jindika jekk dik il-persuna jew entità humiex falluti jew le.

Ir-reġistru tan-negozju ġie amalgamat mat-tfittxija għal reġistri ta’ insolvenza fuq il-Portal tal-Ġustizzja elettronika, li jippermetti lill-kumpaniji, lis-selliefa u lill-investituri li jixtiequ jinvestu fi Stati Membri oħra jwettqu verifika tal-isfond direttament mir-reġistru tal-insolvenza ta’ pajjiż ieħor. Bħala riżultat tas-soluzzjoni multilingwi li ġiet stabbilita, il-proċess ta’ ksib ta’ informazzjoni dwar l-insolvenza bejn il-fruntieri huwa aktar trasparenti u l-informazzjoni nnifisha hija aktar faċli biex tiġi aċċessata. L-informazzjoni hija disponibbli mingħajr ħlas. Il-portal għandu funzjoni bażika ta’ tiftix, li tippermetti li jsiru tfittxijiet fir-reġistri interkonnessi kollha skont l-isem tad-debitur, kif ukoll il-funzjonalità tat-tfittxija avvanzata, fejn il-kriterji tat-tiftix jiddependu fuq f’liema reġistru tal-pajjiż qed isir tiftix.Interfaċċa ulterjuri (preżumibbilment fl-2021) Avviżi Uffiċjali mal-Portal tal-Ġustizzja elettronika, fejn se tkun disponibbli l-informazzjoni obbligatorja kollha dwar il-pubblikazzjoni tal-proċedimenti ta’ insolvenza skont l-Artikolu 24 tar-Regolament 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Għall-Estonja, huwa possibbli li tfittex skont l-isem tad-debitur u skont il-kodiċi ta’ identifikazzjoni personali/il-kodiċi tar-reġistru.

Storja tas-servizz ta’ informazzjoni dwar il-falliment

Is-servizz Estonjan dwar il-falliment ilu disponibbli mill-1 ta’ Settembru 1995.

L-aħħar aġġornament: 23/11/2020

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.