Reġistri dwar il-fallimenti u l-insolvenza

Kreikka

Il-Greċja ma għandhiex reġistri elettroniċi tal-insolvenza. Bħalissa qiegħdin fil-proċess ta’ diġitizzazzjoni tal-bażijiet tad-dejta tagħna u l-interfaċċa elettronika tagħhom.

Sisällön tuottaja:
Kreikka

X’joffri r-reġistru Grieg dwar l-insolvenza?

Skont il-liġi Griega, il-proċedimenti ta’ insolvenza huma:

  • falliment (Artikolu 1–61 tal-Liġi 3588/2007, Artikolu 13 (1) sa (4) tal-Liġi 4013/2011, Artikolu 22 (1) tal-Liġi 4055/2012, Artikolu 1–3 tal-Liġi 4446/2016, Artikolu 14 TAL-LIĠI 4491/2017)
  • l-istralċ speċjali fis-servizz (Artikolu 12 tal-Liġi 4013/2011, Artikolu 6 TAL-LIĠI 4446/2016)
  • Proċedura ta’ riżoluzzjoni ta’ qabel il-falliment (Artikolu) 70–101 tal-Liġi 3588/2007, Artikolu 22 (2) tal-Liġi 4055/2012, Artikolu 116 (3), Artikolu 234 (1–3) tal-Liġi 4072/2012, Artikolu 3 et seq. IL-LIĠI 4446/2016)
  • Pjan ta’ riorganizzazzjoni (Artikolu 109–123 tal-Liġi 3588/2007, Artikolu 7 et seq. IL-LIĠI 4446/2016)
  • Proċedura ssimplifikata għal insolvenzi żgħar (Artikolu 9 tal-Liġi 4446/2016, Artikolu 62 TAL-LIĠI 4472/2017)

Il-qrati territorjalment kompetenti għandhom ikunu responsabbli biex jittrattaw każijiet u għall-adozzjoni ta’ deċiżjonijiet dwar applikazzjonijiet relatati ma’ nuqqas ta’ persuni fiżiċi.

Il-qrati lokali tal-prim’ istanza għandhom ikunu responsabbli biex jeżaminaw każijiet u joħorġu deċiżjonijiet dwar applikazzjonijiet relatati mal-insolvenza ta’ sħubiji, sħubiji jew sħubiji, kumpaniji ta’ kapital privat, kumpaniji b’responsabbiltà limitata, kumpaniji pubbliċi b’responsabbiltà limitata, kumpaniji Ewropej u soċjetajiet kooperattivi Ewropej.

Ir-reġistru Kummerċjali Ġenerali (GEMI) għall-Kmamar tal-Kummerċ huwa responsabbli għall-ħruġ taċ-ċertifikati meħtieġa relatati mal-proċeduri ta’ falliment.

L-aċċess għar-reġistru tal-insolvenza Grieg mingħajr ħlas?

L-ebda possibbiltà bħal din ma hija pprovduta.

Kif nista’ nfittex ir-reġistru tal-insolvenza Grieg?

Mhux applikabbli.

L-istorja tar-reġistru tal-insolvenza Grieg

Mhux applikabbli.

L-aħħar aġġornament: 01/09/2020

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.