Faillissements- en insolventieregisters

Kreikka

Griekenland beschikt niet over elektronische insolventieregisters. We zijn bezig met het ontwerpen van de digitalisering van onze databanken en hun elektronische interface.

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Wat is het aanbod van het Griekse insolventieregister?

Naar Grieks recht gaat het om de volgende insolventieprocedures:

  • faillissement (artikel 1-61 van Wet 3588/2007, artikel 13 (1) t/m (4) van Wet 4013/2011, artikel 22 (1) van Wet 4055/2012, artikel 1-3 van Wet 4446/2016, artikel 14 VAN WET 4491/2017)
  • bijzondere afwikkeling in bedrijf (art. Artikel 12 van Wet 4013/2011, artikel 6 VAN WET 4446/2016)
  • Procedure voor de afwikkeling vóór faillissement (artikel) 70-101 van Wet 3588/2007, artikel 22 (2) van Wet 4055/2012, artikel 116 (3), art. 234 (1-3) van Wet 4072/2012, artikel 3 en volgende WET 4446/2016)
  • Reorganisatieplan (artikel 109-123 van Wet 3588/2007, artikel 7 en volgende WET 4446/2016)
  • Vereenvoudigde procedure voor kleine insolventies (artikel Artikel 9 van Wet 4446/2016, artikel 62 VAN WET 4472/2017)

De territoriaal bevoegde rechtbanken zijn verantwoordelijk voor de behandeling van zaken en voor de vaststelling van besluiten over aanvragen die betrekking hebben op het faillissement van natuurlijke personen.

De plaatselijke rechtbanken van eerste aanleg zijn verantwoordelijk voor de behandeling van zaken en de uitvaardiging van besluiten over vorderingen in verband met de insolventie van partnerschappen, partnerschappen of partnerschappen, particuliere kapitaalvennootschappen, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, naamloze vennootschappen, Europese vennootschappen en Europese coöperatieve vennootschappen.

Het General Commercial Register (GEMI) bij de lokale kamers van koophandel is verantwoordelijk voor de afgifte van de nodige certificaten in verband met faillissementsprocedures.

Is de toegang tot het Griekse insolventieregister kosteloos toegankelijk?

Een dergelijke mogelijkheid ontbreekt.

Hoe kan ik het Griekse insolventieregister doorzoeken?

Niet van toepassing.

Geschiedenis van het Griekse insolventieregister

Niet van toepassing.

Laatste update: 01/09/2020

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.