Konkurzné registre

Kreikka

Grécko nemá elektronické konkurzné registre. Nachádzame sa v procese prípravy digitalizácie našich databáz a ich elektronického rozhrania.

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Čo ponúka grécky konkurzný register?

Podľa gréckeho práva je konkurzným konaním:

  • vyhlásenie konkurzu (článok 1 – 61 zákona č. 3588/2007, 13 (1) až (4) zákona č. 4013/2011, článku 22 (1) zákona č. 4055/2012, 1 – 3 zákona č. 4446/2016, 14 ZÁKONA Č. 4491/2017)
  • špeciálna likvidácia v prevádzke (článok 12 zákona č. 4013/2011, článok 6 ZÁKONA Č. 4446/2016)
  • Postup vyrovnania (článok) 70 – 101 zákona č. 3588/2007, 22 (2) zákona č. 4055/2012, 116 (3), článok 234 (1 – 3) zákona č. 4072/2012, 3 a nasl. ZÁKON Č. 4446/2016)
  • Plán reorganizácie (článok 109 – 123 zákona č. 3588/2007, 7 a nasl. ZÁKON Č. 4446/2016)
  • Zjednodušený postup pre malé prípady platobnej neschopnosti (článok 9 zákona č. 4446/2016, článok 62 ZÁKONA Č. 4472/2017)

Miestne príslušné súdy sú zodpovedné za riešenie prípadov a za prijímanie rozhodnutí o žiadostiach týkajúcich sa zlyhania fyzických osôb.

Miestne súdy prvého stupňa sú zodpovedné za preskúmanie prípadov a vydávanie rozhodnutí o žiadostiach týkajúcich sa platobnej neschopnosti partnerstiev, partnerstiev alebo partnerstiev, súkromných kapitálových spoločností, akciových spoločností, akciových spoločností, európskych spoločností a európskych družstiev.

Za vydávanie potrebných osvedčení týkajúcich sa konkurzného konania je zodpovedný všeobecný obchodný register (GEMI) v miestnych obchodných komorách.

Je prístup do gréckeho konkurzného registra bezplatný?

Takáto možnosť sa neposkytuje.

Ako môžem vyhľadávať v gréckom konkurznom registri?

Neuplatňuje sa.

História gréckeho konkurzného registra

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 01/09/2020

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.