Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Bulgaria

Bulgarija neturi vertėjų raštu ir žodžiu duomenų bazės.

Contenido facilitado por
Bulgaria

Šiuo metu nėra teismų vertėjams skirtos elektroninės duomenų bazės.

Remiantis Įstatymo, iš dalies keičiančio ir papildančio Baudžiamojo proceso kodeksą, Baigiamųjų nuostatų 6 straipsnio 4 dalimi, kuria reglamentuojami Teismų sistemos įstatymo pakeitimai ir papildymai, 403 straipsnyje yra nauja 2 dalis, pagal kurią teisingumo ministras, suderinęs su Aukščiausiąja teisėjų taryba, turi priimti potvarkį dėl pasiūlymų įtraukti ir keisti vertėjais patvirtintų specialistų sąrašus procedūros ir terminų; sąlygos, kurių jie privalo laikytis, ir jų darbo užmokesčio nustatymo sąlygos ir tvarka. Pagal įstatymą buvo priimtas 2014 m. gegužės 16 d. Reglamentas Nr. N-1 dėl teismo vertėjų raštu. 2014 M. gegužės 23 d. SG Nr. 43. Kiekvienoje apygardos ar administracinio teismo apygardoje ir specializuotame baudžiamajame teisme saugomi teismų vertėjais atestuotų specialistų sąrašai. Ministerijos, departamentai, įstaigos, savivaldybės, profesinės įstaigos ir kitos organizacijos bei mokslo institutai, taip pat kandidatai į teismo vertėjų raštu pareigas gali siūlyti įtraukti specialistus į teismo vertėjų raštu sąrašus. Pasiūlymai dėl įtraukimo į sąrašą teikiami atitinkamo regioninio ar administracinio teismo pirmininkui arba Specializuoto baudžiamojo teismo pirmininkui.

Dokumentų legalizavimą ir vertimą reglamentuoja 1958 m. Ministrų Tarybos dekretu Nr. 184 priimti Dokumentų ir kitų dokumentų legalizavimo, tvirtinimo ir vertimo reglamentai.

2008 M. sausio 16 d. Reglamentą Nr. 1 dėl ekspertų registravimo, kvalifikacijos ir atlyginimo panaikino Varhoven administrativen sad (Vyriausiasis administracinis teismas). Parengtas ir Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbtas naujo reglamento projektas, skirtas viešoms konsultacijoms pagal Įstatymų galią turinčių teisės aktų įstatymo 26 straipsnio 2 dalį. Projektas buvo nusiųstas Aukščiausiajai magistratų tarybai ir Vidaus reikalų ministerijai.

Paskutinis naujinimas: 23/11/2020

Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.