Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Zypern

Inhalt bereitgestellt von
Zypern

Kopš 2019. gada 1. jūlija attiecībā uz apliecinātiem tulkojumiem tiek piemērots Likums Nr. 45 (I)/2019, kurā paredzēta zvērināta tulkotāja pakalpojumu reģistrācija un regulēšana Kiprā.

Visām ieinteresētajām personām, neatkarīgi no tā, vai tās ir privātas vai valsts iestādes, tagad ir tieši jāvēršas pie zvērinātiem tulkotājiem, kuri ir reģistrēti Zvērinātu tulkotāju reģistrācijas padomes zvērinātu tulkotāju reģistrā, kā paredzēts likumā.

Saskaņā ar šo likumu “apliecināts tulkojums” ir derīgs un precīzs rakstiska teksta vai dokumenta tulkojums no svešvalodas grieķu vai turku valodā un otrādi, kā arī no grieķu valodas uz turku valodu un otrādi, uz kura ir Republikas oficiālais zīmogs un kurš ir pienācīgi apzīmogots.

Zvērināti tulkotāji tulko dokumentus, kas paredzēti oficiālai lietošanai Kiprā vai ārpus tās, piemēram, izglītības dokumentus, laulības apliecības, dzimšanas apliecības, miršanas apliecības, sodāmības apliecības, pases, personas apliecības, bankas kontus, īpašumtiesības apliecinošus dokumentus, uzņēmuma dokumentus, medicīniskos ziņojumus, juridiskos dokumentus.

Piedāvātās valodas: Angļu, arābu, armēņu, bulgāru, franču, vācu, gruzīnu, dāņu, spāņu, itāļu, nīderlandiešu, persiešu, poļu, rumāņu, krievu, serbu, slovāku, zviedru, norvēģu, turku, čehu, horvātu, bosniešu, Ziemeļmaķedonijas, latviešu, igauņu, lietuviešu un ķīniešu uz grieķu un otrādi.

INFORMĀCIJA PAR DOKUMENTIEM, KAS IESNIEGTI TULKOŠANAI

  1. Visiem tulkošanai iesniegtajiem dokumentiem jābūt autentiskiem un pienācīgi autentificētiem vai nu ar Apostille zīmogu, vai ar Ārlietu ministrijas zīmogu (diplomātisks apliecinājums). Tiem jābūt apstiprinātiem pirms to tulkošanas. Attiecībā uz ES valstīm, kā paredzēts Regulā (ES) 2016/1191, ieinteresētās personas var izvēlēties, vai savus dokumentus apzīmogot ar Apostille zīmogu. Papildu informāciju var atrast Tieslietu un sabiedriskās kārtības ministrijas informatīvajā biļetenā – šeit ir saite uz dokumentu apliecināšanu, bet šeit uz valstīm, kas ir pievienojušās Hāgas Konvencijai par Apostille. https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
  2. Attiecībā uz dokumentiem, kas iesniegti tulkošanai un kam nav vajadzīgs zīmogs (Apostille), bet diplomātiskā apstiprinājuma zīmogs (Ārlietu ministrija), ieinteresētās personas var sazināties ar Ārlietu ministrijas kompetento departamentu, lai iegūtu papildu informāciju.
  3. Lai iztulkotu vidusskolas beigšanas sertifikātus, lūdzu, apmeklējiet saiti šeit. https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=2799#fla

Lai iegūtu papilduinformāciju, lūdzam sazināties ar Preses un informācijas biroju, izmantojot šādus tālruņa numurus: 22801105, 22801133 vai sazināties ar MAF pa e-pastu: Translations@pio.Moi.GOV.CYmailto:translations@pio.moi.gov.cy

Lai uzzinātu par maksu, lūdzu, apmeklējiet saiti šeit. https://www.pio.gov.cy/%CF%87%CF%81%CE%B5%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82.html

Lai iepazītos ar 2019. gada Aktu par zvērinātu tulkotāju pakalpojumu reģistrāciju un noteikumiem Kipras Republikā, lūdzu, apmeklējiet saiti šeit. https://www.pio.gov.cy/%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BF%CF%81%CE%BA%CF%89%CF%84%CF%8C-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE.html

Zvērinātu tulkotāju reģistrācijas padome var iepazīties ar saiti šeit.

Lapa atjaunināta: 23/11/2020

Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.