Prekladatelia/Tlmočníci

Zypern

Inhalt bereitgestellt von
Zypern

Pokiaľ ide o overené preklady, od 1. júla 2019 sa uplatňuje zákon č. 45 (I)/2019, ktorým sa stanovuje registrácia a regulácia služieb súdneho prekladateľa na Cypre.

Všetky zainteresované strany na úradné overené preklady, či už súkromné alebo verejné, sa teraz musia obrátiť priamo na súdnych prekladateľov, ktorí sú zapísaní v registri prísažných prekladateľovRady pre registráciu súdnych prekladateľov, ako sa ustanovuje v zákone.

Podľa tohto zákona „overený preklad“ znamená platný a presný preklad písomného textu alebo dokumentu z cudzieho jazyka do gréčtiny alebo turečtiny a naopak, ako aj z gréčtiny do turečtiny a naopak, ktorý je opatrený úradnou pečiatkou republiky a riadne opečiatkovaný.

Prísažní prekladatelia prekladajú dokumenty určené na verejné úradné použitie na Cypre alebo mimo neho, ako sú vzdelávacie dokumenty, sobášne listy, rodné listy, úmrtné listy, potvrdenia z registra trestov, cestovné pasy, preukazy totožnosti, bankové účty, listy vlastníctva, dokumenty spoločnosti, lekárske správy, právne dokumenty.

Ponúkané jazyky: Anglický, arabský, arménsky, bulharský, francúzsky, nemecký, gruzínsky, dánsky, španielsky, taliansky, holandský, ukrajinský, perzský, poľský, rumunský, ruský, srbský, slovenský, švédsky, nórsky, turecký, český, chorvátsky, bosniansky, severoacedónsky, lotyšský, estónsky, litovský a čínsky jazyk po grécky a naopak.

INFORMÁCIE O DOKUMENTOCH PREDLOŽENÝCH NA PREKLAD

  1. Všetky dokumenty predložené na preklad musia byť autentické a musia byť riadne overené pečiatkou apostilu alebo pečiatkou ministerstva zahraničných vecí (diplomatické osvedčenie). Pred prekladom musia byť validované. V prípade krajín EÚ, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2016/1191, sa zainteresované strany môžu rozhodnúť, či svoje dokumenty zapečatia pečiatkou apostilu. Ďalšie informácie možno nájsť v informačnom bulletine ministerstva spravodlivosti a verejného poriadku – o osvedčovaní dokumentov je odkaz tu a pre štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Haagskeho dohovoru o apostille tu.
  2. V prípade dokumentov predložených na preklad, ktoré si nevyžadujú pečiatku (apostil), ale diplomatickú overovaciu pečiatku (ministerstvo zahraničných vecí), sa zainteresované strany môžu obrátiť na príslušné oddelenie ministerstva zahraničných vecí so žiadosťou o dodatočné informácie.
  3. Preklad osvedčení o ukončení strednej školy nájdete tu.

Ďalšieinformácie Vám poskytne tlačová a informačná kancelária na týchto telefónnych číslach: 22801105, 22801133 alebo kontaktujte MAF e-mailom na adrese: Translations@pio.Moi.GOV.CY

Pokiaľ ide o poplatky, navštívte odkaz tu.

Zákon o registrácii a regulácii služieb súdnych prekladateľov v Cyperskej republike z roku 2019 nájdete tu.

Rada pre registráciu prekladateľov viazaných prísahou navštívte odkaz tu.

Posledná aktualizácia: 23/11/2020

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.