Õigustõlkijad/-tõlgid

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

Alates 1. juulist 2019 kohaldatakse kinnitatud tõlgete suhtes seadust 45 (I)/2019, millega nähakse ette vandetõlgi teenuste registreerimine ja reguleerimine Küprosel.

Kõik isikud, kes on huvitatud ametlikest kinnitatud tõlgetest, olgu need siis era- või avalik-õiguslikud asutused, peavad nüüd minema otse vandetõlkijatele, kes on registreeritud vandetõlkide registreerimise nõukogu vandetõlkide registris, nagu on seadusega ette nähtud.

Selle seaduse kohaselt tähendab „kinnitatud tõlge“ kirjaliku teksti või dokumendi kehtivat ja täpset tõlget võõrkeelest kreeka või türgi keelde ja vastupidi, samuti kreeka keelest türgi keelde ja vastupidi, millel on vabariigi ametlik tempel ja nõuetekohane tempel.

Vandetõlgid tõlgivad dokumente, mis on mõeldud ametlikuks kasutamiseks Küprosel või väljaspool seda, näiteks õppedokumente, abielutunnistusi, sünnitunnistusi, surmatunnistusi, karistusregistri tõendeid, passe, isikutunnistusi, pangakontosid, omandiõigust tõendavaid dokumente, ettevõtte dokumente, meditsiinilisi aruandeid, õigusdokumente.

Pakutavad keeled: Inglise, araabia, armeenia, bulgaaria, prantsuse, saksa, gruusia, taani, hispaania, itaalia, hollandi, ukraina, Persia, poola, rumeenia, vene, serbia, slovaki, rootsi, norra, türgi, tšehhi, horvaadi, bosnia, Põhja-Makedoonia, läti, eesti, leedu ja hiina keel kreeka ja vastupidi.

TEAVE TÕLKIMISEKS ESITATUD DOKUMENTIDE KOHTA

  1. Kõik tõlkimiseks esitatud dokumendid peavad olema autentsed ja nõuetekohaselt kinnitatud kas apostilli või välisministeeriumi templiga (diplomaatiline kinnitus). Enne tõlkimist peavad need olema valideeritud. Määruses (EL) 2016/1191 sätestatud ELi liikmesriikide puhul võivad huvitatud isikud valida, kas pitseerida oma dokumendid apostilliga või mitte. Lisateavet leiab justiits- ja avaliku korra ministeeriumi infobülletäänist. Dokumentide tõestamise kohta leiate siit ja Haagi apostillikonventsiooni osalisriikidelt siit.
  2. Dokumentide puhul, mis on esitatud tõlkimiseks ja mis ei vaja templit (apostilli), vaid diplomaatilist kinnitustemplit (välisministeerium), võivad huvitatud isikud lisateabe saamiseks võtta ühendust välisministeeriumi pädeva osakonnaga.
  3. Keskkooli lõputunnistuste tõlkimiseks külastage palun linki siin.

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust pressi- ja teabebürooga järgmistel telefoninumbritel: 22801105, 22801133 või võtke ühendust MAFiga e-posti teel aadressil: Translations@pio.Moi.GOV.CY

Tasude kohta vaadake palun linki siin.

Küprose Vabariigis 2019. aasta vandetõlkijate teenuste registreerimise ja reguleerimise seaduse leiate siit.

Vandetõlkijate registreerimise nõukogu nimel vaadake linki siin.

Viimati uuendatud: 23/11/2020

See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.