Sudski tumači

Ċipru

Il-kontenut ipprovdut minn
Ċipru

Od 1. srpnja 2019. u pogledu ovjerenih prijevoda primjenjuje se Zakon 45 (I)/2019 kojim se predviđa registracija i regulacija usluga ovlaštenog tumača na Cipru.

Sve zainteresirane strane za službene ovjerene prijevode, bilo privatna ili javna tijela, sada moraju otići izravno zaprisegnutim pismenim prevoditeljima koji su upisani u Registar zaprisegnutih prevoditeljaVijeća za registraciju zaprisegnutih prevoditelja, kako je predviđeno zakonom.

Prema tom zakonu „ovjereni prijevod” znači valjan i točan prijevod pisanog teksta ili dokumenta sa stranog jezika na grčki ili turski i obratno, kao i s grčkog na turski i obratno, koji nosi službeni pečat Republike i koji je propisno otisnut pečatom.

Zaprisegnuti prevoditelji prevode dokumente namijenjene javnoj službenoj uporabi na Cipru ili izvan njega, kao što su obrazovni dokumenti, vjenčani listovi, rodni listovi, smrtni listovi, potvrde iz kaznene evidencije, putovnice, osobne iskaznice, bankovni računi, vlasnički listovi, dokumenti poduzeća, liječnička izvješća, pravni dokumenti.

Ponuđeni jezici: Engleski, arapski, armenski, bugarski, francuski, njemački, gruzijski, danski, španjolski, talijanski, nizozemski, ukrajinski, perzijski, poljski, rumunjski, ruski, srpski, slovački, švedski, norveški, češki, hrvatski, bosanski, Sjeverna Makedonija, latvijski, estonski, litavski i kineski na grčki i obratno.

INFORMACIJE O DOKUMENTIMA PREDANIMA NA PRIJEVOD

  1. Svi dokumenti podneseni na prijevod moraju biti vjerodostojni i propisno ovjereni pečatom Apostila ili pečatom Ministarstva vanjskih poslova (diplomatska potvrda). Prije nego što se prevedu, moraju biti potvrđeni. Za države članice EU-a, kako je predviđeno Uredbom (EU) 2016/1191, zainteresirane strane mogu odabrati hoće li svoje dokumente zapečatiti pečatom Apostille. Dodatne informacije dostupne su u informativnom biltenu Ministarstva pravosuđa i javnog reda – o ovjeravanju dokumenata poveznica je ovdje, a za države stranke Haške konvencije o apostilu ovdje.
  2. Za dokumente predane na prijevod za koje nije potreban pečat (Apostille), ali diplomatski ovjereni pečat (Ministarstvo vanjskih poslova), zainteresirane strane mogu se za dodatne informacije obratiti nadležnoj službi Ministarstva vanjskih poslova.
  3. Za prijevod potvrda o završenom srednjoškolskom obrazovanju posjetite poveznicu ovdje.

Zadodatne informacije obratite se Uredu za medije i informiranje na sljedeće brojeve telefona: 22801105, 22801133, ili se obratite MAF-u e-poštom na: Translations@pio.Moi.GOV.CY

Za naknade posjetite poveznicu ovdje.

Za Zakon o registraciji i uređivanju usluga zaprisegnutih prevoditelja iz 2019. u Republici Cipru posjetite poveznicu ovdje.

Za Vijeće za registraciju zaprisegnutih prevoditelja posjetite poveznicu ovdje.

Posljednji put ažurirano: 23/11/2020

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.