Auktoriserade översättare/rättstolkar

Ċipru

Il-kontenut ipprovdut minn
Ċipru

Sedan den 1 juli 2019 har lag 45 (I)/2019 tillämpats i fråga om auktoriserade översättningar, som föreskriver registrering och reglering av auktoriserade översättares tjänster i Cypern.

Alla som är intresserade av officiella auktoriserade översättningar, oavsett om de är privata eller offentliga organ, måste nu vända sig direkt till auktoriserade översättare som är registrerade i registret över auktoriserade översättare vid rådet för registrering av auktoriserade översättare, i enlighet med vad som föreskrivs i lagen.

Enligt denna lag avses med ”bestyrkt översättning” en giltig och korrekt översättning av en skriftlig text eller handling från ett främmande språk till grekiska eller turkiska och vice versa, liksom från grekiska till turkiska och vice versa, som är försedd med Republiken Polens officiella stämpel och som är korrekt stämplad.

Auktoriserade översättare översätter handlingar som är avsedda för offentligt bruk inom eller utanför Cypern, t.ex. utbildningsdokument, vigselbevis, födelseattest, dödsattest, intyg ur kriminalregister, pass, identitetskort, bankkonton, lagfartsbevis, företagshandlingar, läkarintyg, juridiska handlingar.

Språk som erbjuds: Engelska, arabiska, armeniska, bulgariska, franska, tyska, georgiska, danska, italienska, nederländska, ukrainska, polska, rumänska, ryska, serbiska, slovakiska, svenska, norska, turkiska, tjeckiska, kroatiska, bosniska, Nordmakedonien, lettiska, estniska, litauiska och kinesiska till grekiska och vice versa.

INFORMATION OM HANDLINGAR SOM LÄMNATS IN FÖR ÖVERSÄTTNING

  1. Alla handlingar som lämnas in för översättning ska vara äkta och vederbörligen bestyrkta antingen genom Apostille-stämpeln eller med utrikesministeriets stämpel (diplomatiskt intyg). De måste valideras innan de översätts. För EU-länder kan berörda parter, i enlighet med förordning (EU) 2016/1191, välja om de vill försegla sina handlingar med Apostille-stämpeln eller inte. Mer information finns i informationsbulletinen från ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning – om intygande av handlingar är länken här och för de stater som är parter i Haagkonventionen om apostill.
  2. För handlingar som lämnas in för översättning och som inte kräver stämpeln (Apostille) men den diplomatiska kontrollstämpeln (utrikesministeriet) kan berörda parter kontakta den behöriga avdelningen vid utrikesministeriet för ytterligare information.
  3. För översättning av intyg om avslutad gymnasieutbildning, klicka på länken här.

Förytterligare information, kontakta press- och informationskontoret på följande telefonnummer: 22801105, 22801133, eller kontakta MAF per e-post: Översättning@Pio.Moi.GOV.CY

För avgifter, besök länken här.

För 2019 års lag om registrering och reglering av auktoriserade översättningstjänster i Republiken Cypern, besök länken här.

För rådet för registrering av auktoriserade översättare, besök länken här.

Senaste uppdatering: 23/11/2020

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.