Medjaturi

Niederlande

Din il-paġna tipprovdilek informazzjoni utli biex issib medjatur fin-Netherlands.

Inhalt bereitgestellt von
Niederlande

Kif jista’ jinstab medjatur fin-Netherlands?

Fin-Netherlands, hemm diversi reġistri għall-medjaturi (reġistri privati). Ma hemm l-ebda dispożizzjoni statutorja għall-assigurazzjoni tal-kwalità. Reġistru importanti huwa dak tal-Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Reġistru ieħor huwa r-Reġistru Internazzjonali tal-ADR.

Il-Federazzjoni tipprovdi wkoll informazzjoni indipendenti u assigurazzjoni tal-kwalità dwar il-medjazzjoni u l-medjaturi fil-livell nazzjonali. Il-medjaturi rreġistrati tal-MFN huma mħarrġa u kkwalifikati biex jaġixxu bħala medjaturi skont ir-Regolament tal-Medjazzjoni MfN. Huma impenjaw ruħhom għas-Sistema ta’ Assigurazzjoni tal-Kwalità tal-MfN. Il-Fondazzjoni għall-Medjaturi ta’ Kwalità tittratta l-ilmenti dwar il-medjaturi tal-MfN.

Il-Kunsill għall-Għajnuna Legali għandu reġistru speċjali għall-medjaturi awtorizzati biex jittrattaw każijiet sussidjati.

L-aċċess għar-reġistru tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess huwa bla ħlas.

Kif jista’ jitfittex medjatur fin-Netherlands?

Jista’ jsir tiftix fir-reġistri bl-użu ta’ diversi kriterji ta’ tiftix. Pereżempju, tista’ tfittex medjatur b’għarfien espert speċifiku f’qasam partikolari ta’ attività jew medjatur li jaħdem f’reġjun partikolari.

Links relatati

Il-Federazzjoni Olandiża tal-Medjaturi

Ir-reġistru tal-ADR

Fondazzjoni għal Medjaturi ta’ Kwalità

Ir-reġistru tal-Bord tal-Għajnuna Legali

L-aħħar aġġornament: 12/11/2020

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.