Mediatorzy

Niederlande

Na tej stronie można znaleźć mediatora w Holandii.

Inhalt bereitgestellt von
Niederlande

Jak znaleźć mediatora w Holandii?

W Niderlandach istnieje kilka rejestrów mediatorów (rejestry prywatne). Nie istnieją przepisy ustawowe dotyczące zapewniania jakości. Ważnym rejestrem jest rejestr mediatorów federatie Nederland (MfN). Innym rejestrem jest rejestr międzynarodowy ADR.

Federacja dostarcza również niezależnych informacji i zapewnia jakość mediacji i mediatorów na szczeblu krajowym. Mediatorzy zarejestrowani w ramach KNU są przeszkoleni i posiadają kwalifikacje do występowania w roli mediatorów zgodnie z rozporządzeniem MfN w sprawie mediacji. Zobowiązały się one do korzystania z systemu zapewniania jakości w ramach sieci MfN. Fundacja Mediatorów Jakości rozpatruje skargi dotyczące mediatorów MfN.

Rada ds. Pomocy Prawnej posiada specjalny rejestr mediatorów upoważnionych do rozpatrywania spraw subsydiowanych.

Czy dostęp do rejestru mediatorów jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny.

W jaki sposób można poszukać mediatora w Niderlandach?

Rejestry można przeszukiwać według różnych kryteriów wyszukiwania. Na przykład można wyszukać mediatora posiadającego specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie działalności lub mediatora pracującego w danym regionie.

Powiązane linki

Niderlandzka Federacja Mediatorów

Rejestr ADR

Fundacja na rzecz Mediatorów Jakości

Rejestr Rady ds. Pomocy Prawnej

Ostatnia aktualizacja: 12/11/2020

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.