Mediátori

Netherlands

Na tejto stránke nájdete užitočné informácie na nájdenie mediátora v Holandsku.

Content provided by:
Netherlands

Ako možno nájsť mediátora v Holandsku?

V Holandsku existuje niekoľko registrov mediátorov (súkromné registre). Neexistujú žiadne zákonné ustanovenia na zabezpečenie kvality. Dôležitým registrom je register Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Ďalším registrom je medzinárodný register ADR.

Federácia tiež poskytuje nezávislé informácie a zabezpečovanie kvality o mediácii a mediátoroch na vnútroštátnej úrovni. Mediátori registrovaní podľa doložky najvyšších výhod sú vyškolení a kvalifikovaní na to, aby pôsobili ako mediátori podľa nariadenia o sprostredkovaní podľa doložky najvyšších výhod. Zaviazali sa k systému zabezpečenia kvality podľa doložky najvyšších výhod. Nadácia pre mediátorov kvality sa zaoberá sťažnosťami na mediátorov podľa doložky najvyšších výhod.

Rada pre právnu pomoc má osobitný register mediátorov, ktorí sú oprávnení riešiť dotované prípady.

Je prístup do registra mediátorov bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný.

Ako možno hľadať mediátora v Holandsku?

Registre možno vyhľadávať podľa rôznych kritérií vyhľadávania. Môžete napríklad vyhľadať mediátora so špecifickými odbornými znalosťami v danej oblasti činnosti alebo mediátora pracujúceho v danom regióne.

Súvisiace odkazy

Holandská federácia mediátorov

Register ARS

Nadácia pre mediátorov kvality

Register Rady pre právnu pomoc

Posledná aktualizácia: 12/11/2020

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.