Medjaturi

Polonja

Din it-taqsima tgħinek issib medjatur fil-Polonja

Il-kontenut ipprovdut minn
Polonja

Kif issib medjatur fil-Polonja

Listi/listi ta’ istituzzjonijiet u persuni awtorizzati biex imexxu proċedimenti ta’ medjazzjoni (imsejħa “il-listi ta’ medjaturi”) jinżammu fil-qrati reġjonali u jkunu disponibbli fuq is-siti web tagħhom. Il-medjaturi jiddaħħlu u jitħassru mill-president tal-qorti reġjonali kompetenti, inklużi persuni minn listi mfassla minn organizzazzjonijiet mhux governattivi (fl-ambitu tal-kompiti statutorji tagħhom) u mill-universitajiet.

Il-medjaturi normalment jispeċjalizzaw f’ċerti tipi ta’ medjazzjoni: ċivili (ekonomiċi, tal-familja, tax-xogħol, oħrajn), kriminali jew minorenni.

Fost il-medjaturi ċivili, għandha ssir distinzjoni bejn medjaturi permanenti li ġew inklużi fil-lista miżmuma mill-president ta’ qorti reġjonali għaż-żona ta’ ġurisdizzjoni tad-distrett ġudizzjarju kkonċernat.

Bħala riżultat tas-soluzzjonijiet legali adottati, m’hemm l-ebda lista ċentrali unika ta’ medjaturi.

Is-sit web tal-Ministeru tal-Ġustizzja dwar il-medjazzjoni u http://mediacja.gov.pl/ fih informazzjoni bażika dwar ir-regolamenti, il-proċeduri u l-aspetti prattiċi tal-funzjonament tal-medjazzjoni fil-Polonja.

L-aċċess għal-lista tal-medjaturi huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għal-listi ta’ medjaturi huwa bla ħlas.

Kif issib medjatur fil-Polonja

Jużaw listi ta’ medjaturi mmexxija minn presidenti tal-qrati distrettwali jew is-servizzi ta’ ċentri ta’ medjazzjoni jew medjaturi individwali. L-informazzjoni u d-dettalji ta’ kuntatt huma normalment disponibbli fuq is-siti web tal-qrati, iċ-ċentri jew il-medjaturi kompetenti.

L-aħħar aġġornament: 13/11/2020

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.