Медиатори

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Медиаторите по конфликти, които изпълняват функции в рамките на всяка от системите за публична медиация или магистратите, се вписват в списъци на лицата, които имат право да извършват медиация. Това вписване е уредено с министерска заповед за изпълнение № 282/2010 от 25 май 2009 г. и със Заповед № 283/2018 от 19 октомври 2009 г.

Генерална дирекция „Правосъдие“ (DGPJ), която е част от Министерството на правосъдието, отговаря за регулирането на публичната медиация. Въпреки че DGPJ не предоставя информация за намирането на медиатор, тя публикува тези списъци с медиатори, които могат да бъдат намерени тук:

Списък на медиаторите в системата за семейна медиация

Списък на медиаторите в системата за медиация по труда

Списък на медиаторите в системата за медиация по наказателноправни въпроси

Списък на магистратските омбудсмани

Последна актуализация: 13/11/2020

Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.