Vahendajad

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Konfliktivahendajad, kes täidavad ülesandeid iga riikliku vahendussüsteemi raames, või kohtunikud kantakse nende isikute nimekirja, kellel on õigus tegutseda vahendajana. Seda kannet reguleerivad ministri 25. mai 2010. aasta rakendusmäärus nr 282/2009 ja 19. oktoobri 2018. aasta määrus nr 283/2009.

Justiitspoliitika peadirektoraat (DGPJ), mis kuulub justiitsministeeriumi haldusalasse, vastutab avaliku vahendamise reguleerimise eest. Kuigi DGPJ ei anna teavet selle kohta, kuidas vahendajat leida, teeb ta need vahendajate nimekirjad avalikkusele kättesaadavaks järgmisel aadressil:

Vahendajate nimekiri perekonnaasjade vahenduse süsteemis

Vahendajate nimekiri töövahendussüsteemis

Vahendajate nimekiri kriminaalvahendussüsteemis

Kohtunike ombudsmanide nimekiri

Viimati uuendatud: 13/11/2020

See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.