Mediatori

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Konfliktu mediatorus, kas pilda pienākumus saistībā ar katru publisko mediācijas sistēmu vai miertiesnešiem, reģistrē to personu sarakstos, kuras ir pilnvarotas būt par starpnieku. Uz šo ierakstu attiecas Ministrijas 2010. gada 25. maija Īstenošanas rīkojums Nr. 282/2009 un 2018. gada 19. oktobra Rīkojums Nr. 283/2009.

Tieslietu politikas ģenerāldirektorāts (DGPJ), kas ir Tieslietu ministrijas struktūrvienība, ir atbildīgs par publiskās mediācijas regulēšanu. Lai gan DGPJ nesniedz informāciju par to, kā atrast mediatoru, tas šos mediatoru sarakstus dara publiski pieejamus, un tie ir atrodami šeit:

Mediatoru saraksts ģimenes mediācijas sistēmā

Mediatoru saraksts darba starpniecības sistēmā

Mediatoru saraksts krimināllietu starpniecības sistēmā

Tiesnešu ombudu saraksts

Lapa atjaunināta: 13/11/2020

Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.