Medjaturi

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Il-medjaturi tal-kunflitti li jwettqu dmirijiet fil-kuntest ta’ kull waħda mis-sistemi ta’ medjazzjoni pubblika jew il-maġistrati għandhom jiġu rreġistrati f’listi ta’ persuni awtorizzati li jimmedjaw. Din l-entrata hija rregolata mill-Ordni ta’ Implimentazzjoni Ministerjali Nru 282/2010 tal-25 ta’ Mejju 2009 u mill-Ordni Nru 283/2018 tal-19 ta’ Ottubru 2009.

Id-Direttorat Ġenerali għall-Politika tal-Ġustizzja (DGPJ), entità li tappartjeni lill-Ministeru tal-Ġustizzja, huwa responsabbli biex jirregola l-medjazzjoni pubblika. Għalkemm id-DGPJ ma jipprovdix informazzjoni dwar kif wieħed isib medjatur, jagħmel dawn il-listi ta’ medjaturi disponibbli għall-pubbliku, li jistgħu jinstabu hawnhekk:

Lista ta’ medjaturi fis-Sistema ta’ Medjazzjoni Familjari

Lista ta’ medjaturi fis-Sistema ta’ Medjazzjoni tax-Xogħol

Lista ta’ medjaturi fis-Sistema ta’ Medjazzjoni Kriminali

Lista tal-Ombudsmen tal-Maġistrati

L-aħħar aġġornament: 13/11/2020

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.