Mediátori

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Mediátori v konflikte, ktorí vykonávajú úlohy v rámci každého verejného mediačného systému alebo zmierovacích sudcov, sa zaregistrujú na zoznamoch osôb oprávnených vykonávať mediáciu. Tento záznam upravuje ministerská vykonávacia vyhláška č. 282/2010 z 25. mája 2009 a vyhláška č. 283/2018 z 19. októbra 2009.

Generálne riaditeľstvo pre politiku spravodlivosti (DGPJ), ktoré patrí pod ministerstvo spravodlivosti, je zodpovedné za reguláciu verejnej mediácie. Hoci DGPJ neposkytuje informácie o tom, ako nájsť mediátora, zverejňuje tieto zoznamy mediátorov, ktoré možno nájsť tu:

Zoznam mediátorov v systéme mediácie rodín

Zoznam mediátorov v systéme mediácie práce

Zoznam mediátorov v systéme mediácie v trestných veciach

Zoznam ombudsmanov sudcov

Posledná aktualizácia: 13/11/2020

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.