Medlare

Portugal

Inhoud aangereikt door
Portugal

Konfliktmedlare som utför uppgifter inom ramen för vart och ett av de offentliga medlingssystemen eller domarna ska föras upp på förteckningen över personer som har rätt att medla. Denna inresa regleras av ministerförordning nr 282/2010 av den 25 maj 2009 och av förordning nr 283/2018 av den 19 oktober 2009.

Generaldirektoratet för rättsliga frågor (DGPJ), en enhet som tillhör justitieministeriet, ansvarar för att reglera offentlig medling. Även om DGPJ inte lämnar någon information om hur man hittar en medlare, gör den dessa förteckningar över medlare tillgängliga för allmänheten, som finns här:

Förteckning över medlare i familjemedlingssystemet

Förteckning över medlare i systemet för medling på arbetsmarknaden

Förteckning över medlare i det straffrättsliga medlingssystemet

Förteckning över justitieombudsmän

Senaste uppdatering: 13/11/2020

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.