Медиатори

Slovenië

На тази страница ще научите как да намерите медиатор в Словения.

Inhoud aangereikt door
Slovenië

Как да намеря медиатор в Словения?

Централен регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието, работещи в съдилищата съгласно Закона за алтернативно решаване на спорове (АРС) в рамките на програми за АРС. На тържествените страници обаче могат да бъдат намерени списъци на медиаторите, работещи под егидата на различни НПО. Напр.

Достъпът до базата данни с медиатори безплатен ли е?

Да, достъпът до информация за медиаторите е безплатен.

Как да намеря медиатор в Словения?

В Словения медиатор може да бъде намерен на следните уебсайтове:

Последна актуализация: 13/11/2020

Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.