Διαμεσολαβητές

Slovenië

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε διαμεσολαβητή στη Σλοβενία.

Inhoud aangereikt door
Slovenië

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στη Σλοβενία

Κεντρικό μητρώο διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης που λειτουργούν στα δικαστήρια δυνάμει του νόμου για την εναλλακτική επίλυση διαφορών (ADR) στα προγράμματα ΕΕΔ. Ωστόσο, οι κατάλογοι των διαμεσολαβητών που εργάζονται υπό την αιγίδα διαφόρων ΜΚΟ βρίσκονται στις επίσημες σελίδες τους. Π.χ.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση σε πληροφορίες για διαμεσολαβητές παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στη Σλοβενία

Στη Σλοβενία, ένας διαμεσολαβητής διατίθεται στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/11/2020

Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.