Nacionalna sudska praksa

Spanja

U Španjolskoj se sudska praksa ne smatra izvorom prava jer se člankom 1. stavkom 1. Građanskog zakonika kao takvi utvrđuju pravo, običaji i opća pravna načela (članak 1. stavak 1. Carinskog zakonika). Međutim, članak 1. stavak 6. Građanskog zakonika predviđa da sudska praksa „dopunjuje pravni poredak doktrinom koju Tribunal Supremo (Vrhovni sud) u više navrata navodi prilikom tumačenja i primjene prava, običaja i općih pravnih načela”. Osim toga, pravo na pristup javnim informacijama posebno je priznato u članku 105. španjolskog Ustava.

Il-kontenut ipprovdut minn
Spanja

Pristup sudskoj praksi

Člankom 560. (1.10.) Organskog zakona o pravosuđu utvrđene su ovlasti Državnog sudbenog vijeća "službeno objavljivanje presuda i drugih presuda koje utvrđuju Vrhovni sud i druga pravosudna tijela.

U tu svrhu Državno sudbeno vijeće, na temelju izvješća nadležnih tijela, uredbom utvrđuje kako se e-knjige presuda, njihovo prikupljanje, obrada, širenje i potvrđivanje trebaju pripremiti kako bi se osigurala njihova cjelovitost, autentičnost i dostupnost te kako bi se osigurala usklađenost sa zakonodavstvom o zaštiti osobnih podataka.”

Osim toga, člankom 560. stavkom 1. točkom 1. podtočkom (e) Zakona o pravosuđu predviđeno je Glavno sudbeno vijeće (Consejo General del Poder Judicial), regulatorno tijelo, u strogom okviru provedbe odredbi Organskog zakona o pravosuđu u pogledu objavljivanja i ponovne uporabe sudskih odluka.

Radi usklađivanja sa zakonom, Državno sudbeno vijeće osnovalo je 1997. Pravosudni dokumentacijski centar Cendoj, sa sjedištem u San Sebastianu. U skladu s odredbama članka 619. Organskog zakona o pravosuđu, to tehničko tijelo CGPJ-a odgovorno je za odabir, organizaciju, obradu, širenje i objavljivanje zakonodavnih, sudskih i doktrinalnih informacija.

Konfiguracija te nove usluge javnog pristupa sudskoj praksi izrađenoj u različitim pravosudnim tijelima pod najboljim tehničkim uvjetima, kao i uz posebnu zaštitu pojedinaca s obzirom na automatiziranu obradu podataka i uspostavu odgovarajućih mehanizama za olakšavanje dostupnosti, interoperabilnosti, kvalitete i ponovne uporabe objavljenih informacija, temelji se na pravnim mandatima sadržanima u Organskom zakonu 6/1985 od 1. srpnja 1985. o pravosuđu i Zakonu 19/2013 od 9. prosinca 2013. o transparentnosti, pristupu javnim informacijama i dobrom upravljanju te Uredbi 1/1997 Centra za sudsku dokumentaciju br. 6/1985 od 1. srpnja 1985. o pravosudnom sustavu i Zakonu 19/2013 od 9. prosinca 2013. o transparentnosti, pristupu javnim informacijama i dobrom upravljanju te Uredbi 1/1997 Centra za pravosudni sektor od 16. srpnja 2013. i Zakonu br. 19/2013 Europskog parlamenta iz 2013. o transparentnosti, pristupu informacijama i dobrom upravljanju te Uredbe 1/1997 Centra za sudsku regulativu od 16. srpnja 2007. i Zakona br. 18/2015 Europskog parlamenta od 16. srpnja 2013.

U svojoj provedbi Centar za pravosudnu dokumentaciju provodi sustav za širenje presuda i drugih sudskih odluka putem službene objave presuda i drugih odluka Vrhovnog suda i drugih sudskih tijela, (a) dostupno javnosti putem internetske tražilice koja je besplatno dostupna nakon uklanjanja osobnih podataka; (b) U okruženju ograničenom na pravosuđe s dodanim vrijednostima (poveznice na nacionalno i strano pravo i sudsku praksu te na odluke Ustavnog suda) u okviru funkcija svojstvenih samom CGPJ-u kao upravljačkom tijelu španjolskih sudaca i sudova; (C) Prekogranični optjecaj odluka španjolskih sudova koje je Cendoj objavio na internetskoj stranici www.poderjudicial.es za međusobno razumijevanje pravnih sustava i sudske prakse država članica Europske unije, u skladu sa zaključcima Vijeća (2011/C 127/01) o „Europskom portalu e-pravosuđe” i putem Iberoameričke informacijske i dokumentcijske mreže, Iberius, te stavljanje na raspolaganje raznih ponovnih korisnika informacija, kao i drugim korisnicima koji nisu ponovni korisnici u skladu s pravnim pravilima o tim pravilima.

Bazu podataka Cendoj trebalo bi spojiti s osnovom baze podataka Ustavnog sudakoja sadržava informacije o odlukama koje je donio taj Visoki sud.

Postoje i privatne baze podataka s ograničenim pristupom plaćanjem kvote.

Prikaz sudske prakse

Što se tiče sudske prakse Vrhovnog suda, Cendoj je stvorio tehnološku platformu koja je strukturirana u sustav navigacije temeljen na platformama.

Pri izvođenju upita otvorit ćete karticu „Results results” (dobiveni rezultati) i drugu karticu „búsqueda” (koja vam omogućuje upotrebu obrasca u bilo kojem trenutku).

Tražilica omogućuje brz i siguran pristup svim sudskim odlukama Vrhovnog suda. Razlučivosti se mogu pretraživati po poljima odabira kojima se utvrđuju ili klasificiraju takve razlučivosti ili poljima za slobodan unos teksta.

Ima i mogućnost izravnog pristupa posljednjih 50 odluka svake jurisdikcije klikom na gumbe na dnu sučelja. On stoga ima mogućnost pristupa najnovijim presudama koje su primljene i uključene u bazu podataka koja je činila bit sudske prakse.

Nudi i oblak oznaka s temama koje najviše traže, tako da klikom na svaku od njih nudi presude o toj temi.

Pretraživanje polja za pretraživanje

Neka polja s informacijama o sanaciji mogu biti odvojena rasponom mogućih vrijednosti. Sukladno tome:

 • „Sud”: odabir žarišnog područja: civilni, kazneni, radni, vojni.
 • Ladica „Vrsta razlučivosti”: omogućuje vam odabir presude, naloga ili sporazuma iz TS-a:
 • Datum odluke: gumb kalendar omogućuje praćenje pretraživanja između datuma.
 • Jezik: gumb za objavu omogućuje odabir jezika rezolucija koje želite dohvatiti.

Pretraživanje polja za slobodan unos teksta

Osim polja za odabir, u rezolucijama postoje i druga polja koja nemaju obvezujuće vrijednosti, ali mogu sadržavati bilo koji niz teksta i za koja ćemo morati izvršiti besplatno pretraživanje.

POSTIGNUĆA

Nakon savjetovanja rezultati se automatski prikazuju za 10 na 10.

Rezultati su prikazani na sljedeći način:

POVEZANI POJMOVI: Samo u ograničenom okruženju sustav automatski nudi uvjete povezane s provedenim savjetovanjem.

Naslov, broj ROJ-a vraćene sudske prakse te europski identifikator sudske prakse („europski identifikator sudske prakse”)

Prikazana su sljedeća informacijska polja:

 • Vrsta jedinice: na primjer, Vrhovni sud.
 • Općina: npr. Madrid – odjeljak: 1
 • Izvjestitelj: ime... prezime...
 • Žalba br. 88/2007 – datum: 26.06/2008
 • Razlučivost tipa: npr. presuda
 • Ured, abecedni redoslijed

Naposljetku, klikom na naslov željenog rezultata otvara se nova stranica s cjelovitim sadržajem dohvaćenog dokumenta. Dokument je otvoren za javnost u PDF formatu.

Oblik

Presude su obično dostupne u bazama podataka u formatima PDF (javno), RTF i HTML u ograničenom okruženju za pravosuđe.

Dostupne presude i rješenja

 • Vrhovni sud

Vrhovni sud: Vaša sudska praksa besplatno se objavljuje na internetu. Cjeloviti tekst s osobnim podacima (anonimizirani) i učinkovit tražilica, što se prije svega čini u tekstu presuda. Toj bazi podataka može se pristupiti u sustavu Cendoj TS.

 • Drugi sudovi

Baza podataka Cendoj besplatno stavlja na raspolaganje javnosti, zajedno s presudama i presudama Vrhovnog suda, presudama koje su donijeli Audiencia Nacional, Visoki sudovi i pokrajinski sudovi, kao i odabir naloga tih kolegijalnih sudova te presuda i naloga središnjeg vojnog suda, teritorijalnog vojnog suda i jednog suca.

Drugi postupci

Informacije su dostupne?

 • O žalbama?
 • Je li predmet riješen?
 • Über das Ergebnis von Rechtsmittelverfahren?
 • Neopozivost odluke?
 • Drugi postupci?

Cjeloviti tekst presuda bez dodane vrijednosti prikazuje se u informacijama otvorenima za javnost, ne dovodeći u pitanje činjenicu da u mnogim slučajevima sama odluka sadržava informacije o konačnosti (neopozivosti). Te rezolucije uključuju i dane glasove, ako ih ima. Neovisno o prethodno navedenom, u bazi podataka koja se u ograničenom okruženju nudi pravosudnoj struci (Cendoj) uključene su poveznice koje povezuju pobijanu odluku s odlukom višeg suda, sažetke, smisao izreke, upućivanje na presude navedene u prilog ili protiv; navedenu, primijenjenu ili protumačenu sudsku praksu; kvalifikacija presude: njime se razvijaju opći koncepti, konsolidira sudska praksa ili inovativna presuda te klasifikacija odluke glasovima vlastitog pravnog rječnika Cendoja.

Pravila objavljivanja

Postoje li obvezujuća pravila za objavu sudske prakse na nacionalnoj razini ili ovisno o vrsti suda?

One su utvrđene u članku 560. (1.10.) LOPJ-a, kojim se utvrđuje da će Glavno sudbeno vijeće biti odgovorno za službeno objavljivanje presuda i drugih presuda koje će odrediti Vrhovni sud i druga sudska tijela.

U Uredbi o osnivanju Centra za pravosudnu dokumentaciju postoje i pravila za objavu.

Objava samo presude ili odabira? Ako da, koji se kriteriji primjenjuju?

Sve presude objavljuju se, a ne u izvatku, te se objavljuju sve presude koje su donijeli kolegiji, a izbor odluka koje je donio sudac pojedinac objavljuje se u prethodno navedenim uvjetima.

Povezane poveznice

Tražilica sudske prakse iz Centra za pravosudnu dokumentaciju:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Posljednji put ažurirano: 23/09/2020

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.