Tagállami ítélkezési gyakorlat

Spanja

Spanyolországban az ítélkezési gyakorlat nem minősül jogforrásnak, mivel a polgári törvénykönyv 1. cikkének (1) bekezdése ekként határozza meg a jogot, a szokásjogot és az általános jogelveket (a polgári törvénykönyv 1. cikkének (1) bekezdése). A polgári törvénykönyv 1. cikkének (6) bekezdése azonban úgy rendelkezik, hogy az ítélkezési gyakorlat „kiegészíti a jogrendet azzal a doktrínával, amelyet a Tribunal Supremo (legfelsőbb bíróság) a jog, a szokásjog és az általános jogelvek értelmezése és alkalmazása során ismételten megállapít”. Ezenfelül a nyilvános információkhoz való hozzáférés jogát a spanyol alkotmány 105. cikke kifejezetten elismeri.

Il-kontenut ipprovdut minn
Spanja

Az ítélkezési gyakorlathoz való hozzáférés

Az igazságszolgáltatásról szóló sarkalatos törvény 560. cikkének 1.10. pontja megállapítja az Általános Igazságszolgáltatási Tanács hatáskörét "az ítéletek és egyéb ítéletek hivatalos közzététele, amelyet a Legfelsőbb Bíróság és más igazságügyi szervek határoznak meg.

E célból az Általános Igazságszolgáltatási Tanács az illetékes hatóságok jelentése alapján rendeletben állapítja meg, hogy az ítéletek e-könyveit, azok gyűjtését, feldolgozását, terjesztését és tanúsítását hogyan kell elkészíteni annak érdekében, hogy biztosítsák azok integritását, hitelességét és hozzáférhetőségét, valamint a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak való megfelelést.”

Ezenkívül az igazságszolgáltatásról szóló törvény 560. cikke (1.16) bekezdésének e) pontja előírja, hogy az általános bírói tanácsot (Consejo General del Poder Judicial) mint szabályozó hatóságot az igazságszolgáltatásról szóló alkotmányos törvény rendelkezései végrehajtásának szigorú keretében a bírósági határozatok közzététele és további felhasználása tekintetében.

A jogszabályoknak való megfelelés érdekében az Általános Igazságszolgáltatási Tanács 1997-ben létrehozta a San Sebastianban található Cendoj igazságügyi dokumentációs központot. Az igazságszolgáltatásról szóló sarkalatos törvény 619. cikkének rendelkezéseivel összhangban a CGPJ e műszaki szerve felelős a jogalkotási, bírósági és doktrínai információk kiválasztásáért, megszervezéséért, feldolgozásáért, terjesztéséért és közzétételéért.

Ezen új nyilvános hozzáférési szolgáltatásnak a különböző igazságszolgáltatási szervek által a legjobb műszaki feltételek mellett kialakított ítélkezési gyakorlathoz való igazítása, valamint az automatizált adatfeldolgozás tekintetében az egyének különleges védelme és a közzétett információk hozzáférhetőségének, interoperabilitásának, minőségének és további felhasználásának megkönnyítésére szolgáló megfelelő mechanizmusok létrehozása az igazságszolgáltatásról szóló, 2015. július 1-i 6/1985. sz. sarkalatos törvényben és az átláthatóságról, a nyilvános információkhoz való hozzáférésről és a jó kormányzásról szóló, 2013. december 9-i 19/2013. sz. törvényben, valamint a 2007. november 16-i 37/2007. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz.

A végrehajtás során az Igazságügyi Dokumentációs Központ a Legfelsőbb Bíróság és más igazságügyi szervek ítéleteinek és egyéb határozatainak hivatalos közzététele révén létrehozza az ítéletek és egyéb bírósági határozatok terjesztésének rendszerét, a) a személyes adatok eltávolítását követően ingyenesen és ingyenesen hozzáférhető online keresőprogramon keresztül hozzáférhető a nyilvánosság számára; A CGPJ-ben mint a spanyol bírák és bíróságok irányító szervében rejlő feladatkörökön belül a korlátozott környezetben hozzáadott értéket képviselő igazságszolgáltatásra (kapcsolatban a nemzeti és külföldi joggal és ítélkezési gyakorlattal, valamint az Alkotmánybíróság ítéleteivel); Az Európai Unió tagállamai jogrendszereinek és ítélkezési gyakorlatának kölcsönös megértése érdekében, az európai igazságügyi portálról szóló (2011/C 127/01) tanácsi következtetésekkel összhangban és az Iberius Ibero-amerikai Információs és Dokumentációs Hálózaton keresztül a spanyol bíróságok határozatainak a Cendoj által a www.poderjudicial.es honlapon közzétett, határokon átnyúló forgalmát, valamint az információk különböző további felhasználóinak és más, nem jogi felhasználóknak a rendelkezésre bocsátását az említett rendelkezésekkel összhangban.

A Cendoj adatbázist össze kell kapcsolni az Alkotmánybíróságnak a High Court által hozott ítéletekkel kapcsolatos információkat tartalmazó adatbázisával.

Léteznek magánadatbázisok is, amelyek korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek kvótafizetéssel.

Az ítélkezési gyakorlat ismertetése

Ami a Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlatát illeti, a Cendoj létrehozott egy technológiai platformot, amely platformalapú navigációs rendszerbe szerveződik.

A lekérdezés végrehajtásakor megnyílik az „Eredmények” fül (a kapott eredmények) és egy másik „búsqueda” fül (amely lehetővé teszi, hogy bármikor használhassa az űrlapot).

A keresőprogram gyors és biztonságos hozzáférést biztosít a Legfelsőbb Bíróság valamennyi bírósági ítéletéhez. A határozatok keresése történhet az ilyen határozatokat azonosító vagy minősítő kiválasztási mezők vagy szabad szövegmezők alapján.

Emellett az interfész alján található gombokra kattintva közvetlenül hozzáférhet az egyes joghatóságok legutóbbi 50 döntéséhez. Így lehetősége van arra, hogy hozzáférjen az ítélkezési gyakorlat lényegét képező adatbázisba felvett és átvett legfrissebb határozatokhoz.

Emellett a legkeresettebb témákat tartalmazó címkék felhőjét kínálja, így mindegyikre kattintva ítélkezhet a témában.

Keresés a mezők között

A felbontási adatmezők egy részét el lehet határolni egy sor lehetséges értéktől. Következésképpen:

 • „Bíróság”: a kiemelt terület kiválasztása: polgári, bűnügyi, munkaügyi, katonai.
 • „Felbontás típusa” fiók: lehetővé teszi a TS ítélet(ek), végzés(ek) vagy megállapodás(ok) kiválasztását:
 • A határozat elfogadásának időpontja: a naptár gombra kattintva nyomon követheti a keresést dátumok között.
 • Nyelv: a „Kiadás” gomb lehetővé teszi a keresett állásfoglalások nyelvének kiválasztását.

Szabad szövegmezők keresése

A kiválasztási mezők mellett az állásfoglalásokban más mezők is szerepelnek, amelyek nem tartalmaznak rögzített értékeket, de tartalmazhatnak karakterláncokat, és amelyekhez ingyenes keresést kell végeznünk.

EREDMÉNYEK

A konzultációt követően az eredményeket alapértelmezés szerint 10-ben 10 alkalommal mutatjuk be.

Az eredményeket a következőképpen mutatjuk be:

KAPCSOLÓDÓ KIFEJEZÉSEK: Csak korlátozott környezetben a rendszer automatikusan felkínálja a konzultációhoz kapcsolódó feltételeket.

Title, ROJ-szám: a behajtott ítélkezési gyakorlat, valamint az európai esetjogi azonosító („European Case Law Identifier”)

A következő információterületeket mutatjuk be:

 • Az egység típusa: például a Legfelsőbb Bíróság.
 • Település: pl. Madrid – szekció: 1
 • Előadó: vezetéknév... vezetéknév...
 • Fellebbezés száma 88. – Dátum: 26/06/2008
 • Típusfelbontás: pl. ítélet
 • Iroda, betűrendben

Végül a kívánt eredmény címére kattintva új oldal nyílik meg, amely a lekérdezett dokumentum teljes tartalmát tartalmazza. Ez a dokumentum PDF formátumban érhető el a nyilvánosság számára.

Formátum

Az ítéletek általában PDF (nyilvános), RTF és HTML formátumban, az igazságszolgáltatás számára korlátozott környezetben érhetők el adatbázisokban.

Rendelkezésre álló ítéletek és végzések

 • A Legfelsőbb Bíróság

Legfelsőbb Bíróság: Az Ön esetjogát az Ön tudomása szerint ingyenesen közzétesszük az interneten. A teljes szöveg, amely tartalmazza a személyes adatokat (anonimizált) és egy hatékony keresőmotort, ami mindenekelőtt a határozatok szövegében szerepel. Ez az adatbázis a Cendoj TS-en keresztül érhető el.

 • Egyéb bíróságok

A Cendoj adatbázis a Legfelsőbb Bíróság ítéleteivel és ítéleteivel együtt ingyenesen hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára az Audiencia Nacional, a Legfelsőbb Bíróság és a Tartományi Bíróság ítéleteit, valamint az említett kollegiális bíróságok, továbbá a Központi Katonai Bíróság, a Területi Katonai Bíróság és az egyesbíró ítéleteit és végzéseit.

Egyéb eljárások

Rendelkezésre állnak-e információk?

 • A jogorvoslatokra vonatkozóan?
 • Megoldották-e az ügyet?
 • Über das Ergebnis von Rechtsmittelverfahren?
 • A határozat visszavonhatatlansága?
 • Egyéb eljárások?

Az ítéletek teljes, hozzáadott értéket nem képviselő szövege megjelenik a nyilvánosság számára hozzáférhető információk között, annak sérelme nélkül, hogy sok esetben maga a határozat is tartalmaz információt a végleges jellegről (visszavonhatatlanság). Ezek az állásfoglalások tartalmazzák az esetleges leadott szavazatokat is. A fentiek ellenére az igazságszolgáltatási szakma számára korlátozottan rendelkezésre álló adatbázisban (Cendoj) olyan linkek szerepelnek, amelyek a megtámadott határozatot összekapcsolják a felsőbb fokú bíróság határozatával, összefoglalók, a rendelkező rész értelmében, hivatkozás a mellette vagy ellene felhozott ítéletekre; az idézett, alkalmazott vagy értelmezett ítélkezési gyakorlat; az ítélet minősítése: általános fogalmakat dolgoz ki, egységesíti az ítélkezési gyakorlatot vagy az innovatív ítéletet, valamint a határozat Cendoj saját jogi tezaurusza általi minősítését.

Közzétételi szabályok

Léteznek-e kötelező erejű szabályok az ítélkezési gyakorlat közzétételére nemzeti szinten vagy a bíróság típusától függően?

Ezeket az LOPJ 560. cikkének 1.10. pontja állapítja meg, amely kimondja, hogy az ítéletek és a Legfelsőbb Bíróság és más igazságügyi szervek által meghatározandó egyéb ítéletek hivatalos kihirdetéséért az Általános Igazságszolgáltatási Tanács felel.

Az Igazságügyi Dokumentációs Központ létrehozásáról szóló rendelet közzétételre vonatkozó szabályokat is tartalmaz.

Kizárólag az ítélet vagy a kiválasztás közzététele? Ha igen, milyen kritériumok alkalmazandók?

Az ítéleteket teljes egészében, nem kivonatosan teszik közzé, a kollegiális bíróságok által hozott valamennyi ítéletet közzéteszik, az egyesbírók által hozott határozatokat pedig a fenti feltételeknek megfelelően hirdetik ki.

Kapcsolódó linkek

Az Igazságügyi Dokumentációs Központ ítélkezési gyakorlatot keresője:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Utolsó frissítés: 23/09/2020

Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.