Każistika nazzjonali

Spanja

Fi Spanja, il-każistika mhijiex meqjusa bħala sors tal-liġi, peress li l-Artikolu 1(1) tal-Kodiċi Ċivili jistabbilixxi bħala tali l-liġi, id-drawwa u l-prinċipji ġenerali tal-liġi (l-Artikolu 1.1 CC). Madankollu, l-Artikolu 1(6) tal-Kodiċi Ċivili jipprovdi li l-ġurisprudenza “għandha tissupplimenta l-ordinament ġuridiku bid-duttrina li t-Tribunal Supremo (il-Qorti Suprema) ripetutament jiddikjara fl-interpretazzjoni u fl-applikazzjoni tal-liġi, tad-dwana u tal-prinċipji ġenerali tal-liġi”. Barra minn hekk, id-dritt ta’ aċċess għall-informazzjoni pubblika huwa rikonoxxut b’mod speċifiku fl-Artikolu 105 tal-Kostituzzjoni Spanjola.

Il-kontenut ipprovdut minn
Spanja

Aċċess għall-każistika

L-Artikolu 560.1.10 tal-Liġi Organika dwar il-Ġudikatura jistabbilixxi s-setgħat tal-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura "il-pubblikazzjoni uffiċjali ta’ sentenzi u sentenzi oħra li għandhom jiġu ddeterminati mill-Qorti Suprema u l-korpi ġudizzjarji l-oħra.

Għal dak il-għan, il-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura, li jaġixxi fuq rapport mill-awtoritajiet kompetenti, għandu jistabbilixxi permezz ta’ regolament kif il-kotba elettroniċi tas-sentenzi, il-ġbir, l-ipproċessar, it-tixrid u ċ-ċertifikazzjoni tagħhom għandhom jitħejjew biex jiġu żgurati l-integrità, l-awtentiċità u l-aċċessibbiltà tagħhom, kif ukoll biex tiġi żgurata l-konformità mal-leġiżlazzjoni dwar il-protezzjoni tad-data personali’.

Barra minn hekk, il-paragrafu 1.16 (e) tal-Artikolu 560 tal-Liġi dwar il-Ġudikatura jipprevedi l-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura (Consejo General del Poder Judicial), l-awtorità regolatorja, fil-qafas strett tal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Liġi Organika dwar il-Ġudikatura, fir-rigward tal-pubblikazzjoni u l-użu mill-ġdid ta’ deċiżjonijiet ġudizzjarji.

Sabiex jikkonforma mal-liġi, il-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura stabbilixxa fl-1997 iċ-Ċentru ta’ Dokumentazzjoni Ġudizzjarja, Cendoj, li jinsab f’San Sebastian. Skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 619 tal-Liġi Organika dwar il-Ġudikatura, dan il-korp tekniku tas-CGPJ huwa responsabbli għall-għażla, l-organizzazzjoni, l-ipproċessar, it-tixrid u l-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni leġiżlattiva, ġudizzjarja u dottrinali.

Il-konfigurazzjoni ta’ dan is-servizz ġdid ta’ aċċess pubbliku għall-każistika prodotta fid-diversi korpi ġudizzjarji taħt l-aħjar kundizzjonijiet tekniċi, kif ukoll bi protezzjoni speċjali għall-individwi fir-rigward tal-ipproċessar awtomatizzat tad-data u l-istabbiliment ta’ mekkaniżmi xierqa li jiffaċilitaw l-aċċessibbiltà, l-interoperabbiltà, il-kwalità u l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni ppubblikata, hija bbażata fuq il-mandati legali li jinsabu fil-Liġi Organika 6/1985 tat-1 ta’ Lulju dwar il-Ġudikatura u l-Liġi 19/2013 tat-9 ta’ Diċembru 2013 dwar it-trasparenza, l-aċċess għall-informazzjoni pubblika u l-governanza tajba, u r-Regolament 1/1997 taċ-Ċentru għad-Dokumentazzjoni Ġudizzjarja u l-Liġi 18/2015 tat-9 ta’ Lulju 2010 li temenda d-Direttiva 2013/37/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-16 ta’ Novembru dwar l-użu mill-ġdid, u r-Regolament 37/2007 taċ-Ċentru għad-Dokumentazzjoni Ġudizzjarja u l-Liġi tat-26 ta’ Ġunju 2013 li temenda d- tat- dwar l-użu mill-ġdid.

Fl-infurzar tiegħu, iċ-Ċentru ta’ Dokumentazzjoni Ġudizzjarja jimplimenta sistema għat-tixrid ta’ sentenzi u deċiżjonijiet ġudizzjarji oħra permezz tal-pubblikazzjoni uffiċjali ta’ sentenzi u deċiżjonijiet oħra tal-Qorti Suprema u korpi ġudizzjarji oħra, (a) disponibbli permezz ta’ magna tat-tiftix online, aċċessibbli b’xejn, mingħajr ħlas, mat-tneħħija ta’ data personali, għall-pubbliku; (b) Fl-ambjent ristrett għall-ġudikatura b’valuri miżjuda (rabtiet mal-liġi u l-każistika nazzjonali u barranija kif ukoll mas-sentenzi tal-Qorti Kostituzzjonali) fi ħdan il-funzjonijiet inerenti fis-CGPJ innifsu bħala l-korp governattiv ta’ mħallfin u qrati Spanjoli; (c) Iċ-ċirkolazzjoni transfruntiera tad-deċiżjonijiet tal-qrati Spanjoli ppubblikati mis-Cendoj fuq is-sit web www.poderjudicial.es, għall-fehim reċiproku tas-sistemi legali u l-ġurisprudenza tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, f’konformità mal-konklużjonijiet tal-Kunsill (2011/C 127/01) dwar il- “Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika” u permezz tan-Netwerk ta’ Informazzjoni u Dokumentazzjoni Ibero-Amerikana, Iberius, u t-tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ diversi utenti mill-ġdid tal-informazzjoni kif ukoll għal utenti oħra li ma jużawx mill-ġdid skont id-dispożizzjonijiet ta’ dawk ir-regoli legali.

Il-bażi tad-data Cendoj għandha tingħaqad mal-bażi tad-data tal-Qorti Kostituzzjonalili fiha informazzjoni dwar sentenzi mogħtija minn dik il-High Court.

Hemm ukoll bażijiet ta’ data privati, b’aċċess limitat bi ħlas ta’ kwota.

Preżentazzjoni tal-każistika

Sa fejn hija kkonċernata l-ġurisprudenza tal-Qorti Suprema, Cendoj ħoloq pjattaforma teknoloġika li hija strutturata f’sistema ta’ navigazzjoni bbażata fuq pjattaforma.

Meta twettaq mistoqsija, tiftaħ “Riżultati” (ir-riżultati miksuba) u tab oħra ta’ “búsqueda” (li tippermettilek tuża l-formola fi kwalunkwe ħin).

Il-magna tat-tiftix tippermetti aċċess rapidu u sigur għad-deċiżjonijiet kollha tal-qorti mill-Qorti Suprema. It-tiftix għal riżoluzzjonijiet jista’ jsir skont l-oqsma tal-għażla, li jidentifikaw jew jikklassifikaw riżoluzzjonijiet bħal dawn, jew permezz ta’ oqsma ta’ test liberu.

Għandha wkoll l-għażla li taċċessa direttament l-aħħar 50 deċiżjonijiet ta’ kull ġurisdizzjoni billi tikklikkja fuq il-buttuni fil-qiegħ tal-interfaċċa. Għalhekk hija għandha l-possibbiltà li jkollha aċċess għas-sentenzi l-iktar reċenti li ġew irċevuti u inkorporati fid-database li kienet tifforma s-sustanza tal-ġurisprudenza.

Hija toffri wkoll cloud ta’ tags b’temi, l-aktar domanda, sabiex meta tikklikkja fuq kull waħda minnhom, toffri ġudizzji dwar is-suġġett.

Tiftix tal-oqsma

Xi oqsma ta’ informazzjoni dwar ir-riżoluzzjoni jistgħu jiġu delimitati minn firxa ta’ valuri possibbli. Għaldaqstant:

 • “Qorti”: l-għażla tal-qasam ta’ prijorità: ċivili, kriminali, tax-xogħol, militari.
 • Drawer “Tip ta’ riżoluzzjoni”: dan jippermettilek tagħżel sentenza (jiet), Ordnijiet jew Ftehimiet mit-TS:
 • Data tad-deċiżjoni: il-buttuna tal-kalendarju tippermettilek tittraċċa t-tfittxija bejn id-dati.
 • Lingwa: buttuna tar-rilaxx li tippermetti li tagħżel il-lingwa tar-riżoluzzjonijiet li tixtieq tikseb.

Fittex oqsma ta’ test liberu

Minbarra l-oqsma tal-għażla, hemm oqsma oħra fir-riżoluzzjonijiet, li ma għandhomx valuri vinkolanti iżda jista’ jkun fihom kwalunkwe sensiela ta’ test, u li għalihom se jkollna nagħmlu tiftix b’xejn.

IL-KISBIET

Wara konsultazzjoni, ir-riżultati jiġu ppreżentati b’mod awtomatiku ta’ 10 fl-10.

Ir-riżultati huma ppreżentati kif ġej:

TERMINI RELATATI: Huwa biss fl-ambjent ristrett li s-sistema tiġi offruta awtomatikament b’kundizzjonijiet assoċjati mal-konsultazzjoni mwettqa.

Titlu, numru ROJ tal-każistika rkuprata kif ukoll l-Identifikatur Ewropew tal-Każistika (“Identifikatur Ewropew tal-Każistika”)

L-oqsma ta’ informazzjoni li ġejjin huma ppreżentati:

 • Tip ta’ unità: pereżempju, il-Qorti Suprema.
 • Muniċipalità: eż. Madrid — Taqsima: 1
 • Relatur: isem... kunjom...
 • Nru tal-appell 88/2007 — data: 26/06/2008
 • Riżoluzzjoni tat-Tip: eż. Sentenza
 • Uffiċċju, ordni alfabetika

Fl-aħħar nett, billi tikklikkja fuq it-titlu tar-riżultat mixtieq, tinfetaħ paġna ġdida li turi l-kontenut sħiħ tad-dokument misjub. Dan id-dokument huwa miftuħ għall-pubbliku f’format PDF.

Il-format

Is-sentenzi normalment ikunu disponibbli f’bażijiet tad-data f’formati PDF (pubbliku) u RTF u HTML f’ambjent ristrett għall-ġudikatura.

Sentenzi u digrieti disponibbli

 • Il-Qorti Suprema

Il-Qorti Suprema: Il-ġurisprudenza tiegħek hija ppubblikata online kollha mingħajr ħlas għall-għarfien tiegħek. It-test sħiħ, b’data personali (anonimizzata) u magna tat-tiftix effiċjenti, li jagħmel dan fuq kollox fit-test tad-deċiżjonijiet. Din il-bażi ta’ data tista’ tiġi aċċessata f’Cendoj TS.

 • Qrati oħra

Il-bażi tad-data Cendoj tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku mingħajr ħlas, flimkien mas-sentenzi u s-sentenzi tal-Qorti Suprema, is-sentenzi maħruġa mill-Audiencia Nacional, il-Qrati Superjuri tal-Ġustizzja u l-Qrati Provinċjali, kif ukoll għażla ta’ digrieti minn dawk il-qrati kolleġġjali u sentenzi u ordnijiet maħruġa mill-Qorti Militari Ċentrali, il-Qorti Militari Territorjali u mħallef wieħed.

Proċeduri oħra

L-informazzjoni hija disponibbli?

 • Appelli?
 • Jekk il-każ ġiex solvut?
 • Über das Ergebnis von Rechtsmittelverfahren?
 • L-irrevokabilità tad-deċiżjoni?
 • Proċeduri oħra?

It-test sħiħ tas-sentenzi mingħajr valur miżjud jintwera fl-informazzjoni miftuħa għall-pubbliku, mingħajr preġudizzju għall-fatt li f’ħafna każijiet id-deċiżjoni nnifisha tinkludi informazzjoni dwar il-finalità (irrevokabbiltà). Dawk ir-riżoluzzjonijiet jinkorporaw ukoll il-voti mitfugħa, jekk ikun hemm. Minkejja dak li ntqal iktar’ il fuq, fid-database offruta fl-ambjent ristrett għall-professjoni ġudizzjarja (Cendoj), hemm rabtiet li jorbtu d-deċiżjoni kkontestata ma’ dik tal-qorti superjuri, sommarji, it-tifsira tad-dispożittiv, referenza għas-sentenzi ċċitati favur jew kontra; il-każistika ċċitata, applikata jew interpretata; klassifikazzjoni tas-sentenza: hija tiżviluppa kunċetti ġenerali, tikkonsolida l-ġurisprudenza jew is-sentenza innovattiva u l-klassifikazzjoni tad-deċiżjoni mill-ilħna tat-Teżawru legali ta’ Cendoj stess.

Regoli tal-pubblikazzjoni

Hemm regoli vinkolanti għall-pubblikazzjoni tal-ġurisprudenza fil-livell nazzjonali jew skont it-tip ta’ qorti?

Dawn huma stabbiliti fil-paragrafu 1.10 tal-Artikolu 560 tal-LOPJ, li jiddetermina li l-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura ser ikun responsabbli għall-pubblikazzjoni uffiċjali ta’ sentenzi u sentenzi oħra li għandhom jiġu ddeterminati mill-Qorti Suprema u mill-korpi ġudizzjarji l-oħra.

Hemm ukoll regoli għall-pubblikazzjoni fir-Regolament li jistabbilixxi ċ-Ċentru ta’ Dokumentazzjoni Ġudizzjarja.

Il-pubblikazzjoni tas-sentenza jew tal-għażla biss? Jekk iva, liema kriterji japplikaw?

Is-sentenzi sħaħ jiġu ppubblikati, mhux f’silta, u s-sentenzi kollha maħruġa mill-qrati kolleġġjali jiġu ppubblikati u għażla ta’ deċiżjonijiet maħruġa minn imħallef uniku tiġi ppubblikata fit-termini stabbiliti hawn fuq.

Links relatati

Finder tal-każistika miċ-Ċentru ta’ Dokumentazzjoni Ġudizzjarja:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

L-aħħar aġġornament: 23/09/2020

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.