Nacionalna sodna praksa

Португалия

Na tej strani so na voljo informacije o portugalski sodni praksi.

Съдържание, предоставено от
Португалия

Na Portugalskem je pravica do pravnih informacij temeljna pravica državljanov, ki je izrecno navedena v členu 20(2) ustave Portugalske republike, kot se izvaja z zakonom št. 34/2004 z dne 29. julija, v sedanjem besedilu, ki določa pravila za dostop do prava in sodišča.

V skladu s členom 4 tega zakona je dolžnost vlade, da sprejme ukrepe za objavo zakona in pravnega sistema, pri čemer je ministrstvo za pravosodje odgovorno za zagotavljanje pravnih informacij bodisi v publikacijah bodisi v kakršni koli drugi obliki komunikacije, da bi se zagotovilo boljše uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti, določenih z zakonom.

Objava sodnih odločb je mednarodno načelo, zapisano v členu 10 Splošne deklaracije o človekovih pravicah in členu 6 Evropske konvencije o človekovih pravicah. To načelo je prvič določeno v členu 206 Ustave (tudi v zvezi s sodnimi obravnavami) in v različnih zakonih, ki urejajo različne jurisdikcije, in sicer:

 • Člena 163 in 606 Zakonika o civilnem postopku
 • Členi 86 (1), 87 in 321 (3) Zakonika o civilnem postopku
 • Člen 3e 115 Zakona o organizaciji, delovanju in postopkih ustavnega sodišča
 • Člen 30 zakonika o upravnem postopku

Ministrstvo za pravosodje tako zagotavlja vzdrževanje zbirke podatkovnih zbirk, ki je na voljo na spletni strani http://www.dgsi.pt/. Poleg tega so objavljeni v Diário da República in omogočajo iskanje na https://dre.pt/:

 • Odločbe in izjave ustavnega sodišča v zvezi z neustavnostjo ali neustavnostjo zakona ali neustavnostjo opustitve
 • Sklepov o standardizaciji sodne prakse vrhovnega sodišča in Računskega sodišča ter odločitev vrhovnega upravnega sodišča, za katere zakon določa splošno zavezujočo moč;
 • Odločitve drugih sodišč, ki so na splošno zavezujoče

Predstavitev sklepov/postavk

Vnos na http://www.dgsi.pt/ omogoča dostop do zbirke podatkovnih zbirk sodne prakse in bibliografskih podatkovnih zbirk nekaterih knjižnic ministrstva za pravosodje.

Pri obisku katere koli od teh podlag so na voljo najnovejši dokumenti in navigacijska vrstica, ki omogoča dostop do različnih dovoljenih vrst iskanja (prosto iskanje po besedah, po polju in po deskriptorjih).

Bodisi na mestu vnosa bodisi pridobljeni rezultat predloži dokumente v obliki kuponov, ki vsebujejo naslednje podatke:

 • Številka postopka
 • Datum zadeve
 • Poročevalec
 • Deskriptor

Primer razdelkov

Odločbe vrhovnega sodišča

ZASEDANJE

POSTOPEK

POROČEVALEC

DESKRIPTOR

25–03–2009

08S2592

BRAVO SERRA

PRENEHANJE POGODBE O ZAPOSLITVI

Oblike

Celotno besedilo sodbe je na voljo (v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov) v obliki HTML.

Zadevna sodišča

Zbirke podatkov, ki so na voljo na spletni strani http://www.dgsi.pt/, vsebujejo sodno prakso naslednjih sodišč/subjektov:

 • Vrhovno sodišče
 • Pritožbena sodišča (Coimbra, Évora, Lizbona, Porto in Guimarães)
 • Ustavno sodišče
 • Vrhovno upravno sodišče
 • Osrednja upravna sodišča (sever in jug)
 • Sodišče za spore o pristojnosti
 • Mnenje državnega tožilstva
 • Mirovna sodišča (Justices de Paix)

Drugi postopki

Na Portugalskem so informacije na voljo v številnih primerih, kot je prikazano v spodnji preglednici.

Informacije so na voljo na:

Vrhovna sodišča

Druga sodišča

O pravnih sredstvih?

Da

Da

Ali je zadeva še v obravnavi?

Ne

Ne

Rezultat pritožb

Da

Da

Nepreklicnost sklepa?

Ne

Ne

Drugi postopki

Drugo nacionalno sodišče (ustavno sodišče)?

— Na Sodišču Evropske unije?

Evropsko sodišče za človekove pravice?

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Pravila glede objave

Na nacionalni ravni ni zavezujočih predpisov o objavi sodne prakse. Na Portugalskem obstajajo zavezujoča pravila glede objave s strani sodišč.

Na Portugalskem je objavljena samo izbrana sodna praksa. Uporabljena merila so pomembna in pomembna.

Koristne povezave

Dokumentarno podatkovno zbirko

Zadnja posodobitev: 26/08/2019

To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.