Tagállami ítélkezési gyakorlat

Portugali

Ez az oldal a portugál ítélkezési gyakorlatról ad tájékoztatást.

Sisällön tuottaja:
Portugali

Portugáliában a jogi tájékoztatáshoz való jog a portugál alkotmány 20. cikk (2) bekezdés kifejezetten említett polgárok alapvető joga, amelyet a július 29-i 34/2004 sz. törvény hajtott végre annak jelenlegi szövegezésében, amely meghatározza a jog gyakorlásának megkezdésére és a bíróságra vonatkozó szabályokat.

E törvény 4. cikk szerint a törvény és a jogrendszer ismertté tétele érdekében a kormány kötelessége, hogy a jog jobb gyakorlásának és a jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítésének biztosítása érdekében jogi tájékoztatást nyújtson, vagy kiadványokon, vagy bármilyen egyéb kommunikációs eszközön keresztül.

A bírósági határozatok közzététele az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 10. cikk és az emberi jogok európai egyezményének 6. cikk egyaránt rögzített nemzetközi elv. Ezt az elvet először az Alkotmány (szintén a bírósági meghallgatásokkal kapcsolatos) 206. cikk és a különböző joghatóságokat szabályozó különböző jogszabályok határozzák meg, nevezetesen:

 • A polgári perrendtartás 163. és 606. cikke
 • A polgári perrendtartás 86. cikkének (1) bekezdése, 87. cikke és 321. cikkének (3) bekezdése
 • Az Alkotmánybíróság Szervezeti, működési és eljárási törvényének 3e. cikk (115) bekezdése
 • A közigazgatási bírósági eljárásról szóló törvény 30. cikk

Így az Igazságügyi Minisztérium biztosítja egy dokumentációs adatbázis fenntartását, amely a következő címen érhető el: http://www.dgsi.pt/. Ezenkívül a Diário da República honlapján teszik közzé, és az itt található: https://dre.pt/:

 • Az Alkotmánybíróság határozatai és kihirdetései a jog alkotmányellenességéről vagy törvénytelenségéről, illetve egy mulasztás alkotmányellenességéről
 • A Legfelsőbb Bíróság és a Számvevőszék ítélkezési gyakorlatának egységesítésére irányuló határozatok, valamint a Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság határozatai, amelyekre a törvény általános kötelező erővel bír;
 • Más bíróságok általánosan kötelező határozatai

A határozatok/fejezetek bemutatása

A http://www.dgsi.pt/ szereplő bejegyzés lehetővé teszi az igazságügyi minisztérium egyes könyvtárainak esetjogi adatbázisaihoz és bibliográfiai adatbázisához való hozzáférést.

A fenti alapok bármelyikébe ellátogatva látja a legtöbb friss dokumentumot, valamint egy navigációs rudat, amely hozzáférést biztosít a különböző típusú keresésekhez (szakkifejezés, szakterület és mutató szerinti ingyenes keresés).

A belépési pont vagy a kapott eredmény az alábbi információkat tartalmazó garanciajegyek formájában elkészített dokumentumokat mutatja be:

 • Eljárás száma
 • Az eset dátuma
 • Előadó
 • Betűjel

Példák a fejezetekre

A Legfelsőbb Bíróság határozatai

PLENÁRIS ÜLÉS

AZ ELJÁRÁS

ELŐADÓ

BETŰJEL

25–03–2009

08S2592

BRAVO SERRA

A MUNKASZERZŐDÉS LEJÁRTA

Formátumok

Az ítélet teljes szövege (a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok szerint) HTML-formátumban érhető el.

Az érintett bíróságok

A http://www.dgsi.pt/ címen elérhető adatbázisok az alábbi bíróságok/szervek ítélkezési gyakorlatát tartalmazzák:

 • Legfelsőbb Bíróság
 • Fellebbviteli bíróságok (Coimbra, Évora, Lisszabon, Porto és Guimarães)
 • Az Alkotmánybíróság
 • Közigazgatási legfelsőbb bíróság
 • Központi közigazgatási bíróságok (Észak- és Dél)
 • A joghatósági összeütközésekről
 • Az ügyészség véleményei
 • Békebíróságok

Valamennyi folyamatot

Portugáliában az alábbi táblázat szerint több esetben is rendelkezésre áll információ.

Az információk a következőkről érhetők el:

Legfelsőbb bíróságok

Egyéb bíróságok

A fellebbezésekről?

Igen

Igen

Folyamatban van egy ügy?

Nem

Nem

A fellebbezés eredménye?

Igen

Igen

A határozat visszavonhatatlansága?

Nem

Nem

Valamennyi folyamatot

Más nemzeti bíróság (Alkotmánybíróság...)?

— Az Európai Unió Bíróságánál?

— Az Emberi Jogok Európai Bírósága?

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Közzétételi szabályok

Nemzeti szinten nincsenek kötelező erejű szabályok az ítélkezési gyakorlat közzétételére vonatkozóan. Portugáliában azonban kötelező erejű szabályok vannak érvényben a bíróságok általi közzétételre vonatkozóan.

Portugáliában csak a kiválasztott esetjogot teszik közzé. Az alkalmazott kritériumok fontosak és lényegesek.

Hasznos linkek

Dokumentációs adatbázis

Utolsó frissítés: 26/08/2019

Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.