Orzecznictwo krajowe

Portugali

Na tej stronie można znaleźć informacje na temat orzecznictwa portugalskiego.

Sisällön tuottaja:
Portugali

W Portugalii prawo do informacji prawnej jest prawem podstawowym obywateli, o których mowa w art. 20 ust. 2 konstytucji Republiki Portugalskiej, wprowadzonym ustawą nr 34/2004 z dnia 29 lipca, w brzmieniu obowiązującym w dniu, która ustanawia zasady dostępu do prawa i do sądów.

Zgodnie z art. 4 tej ustawy rząd jest zobowiązany do podjęcia działań w celu rozpowszechnienia informacji o prawie i porządku prawnym, przy czym Ministerstwo Sprawiedliwości jest odpowiedzialne za dostarczanie informacji prawnych, za pośrednictwem publikacji lub innych form komunikacji, w celu zapewnienia lepszego wykonywania praw i wypełniania obowiązków określonych w przepisach prawa.

Publikowanie orzeczeń sądowych jest międzynarodową zasadą zapisaną zarówno w art. 10 Powszechnej deklaracji praw człowieka, jak i w art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka. Zasada ta została ustanowiona w art. 206 Konstytucji (również w odniesieniu do rozpraw sądowych) oraz w różnych ustawach regulujących różne jurysdykcje, a mianowicie:

 • Art. 163 i 606 kodeksu postępowania cywilnego
 • Art. 86 (1), 87 i 321 (3) kodeksu postępowania cywilnego
 • Art. 3e 115 ustawy o organizacji, funkcjonowaniu i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
 • Art. 30 kodeksu postępowania przed sądami administracyjnymi

W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia utrzymanie zestawu baz danych dostępnych na stronie internetowej http://www.dgsi.pt/. Ponadto są one publikowane w Diário da República i można je przeszukiwać pod adresem https://dre.pt/:

 • Orzeczenia i orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z konstytucją lub niezgodności z prawem ustawy lub niezgodności z Konstytucją uchybienia
 • Decyzji o ujednoliceniu orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Obrachunkowego oraz decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego, do których prawo to ma charakter ogólny;
 • Decyzje innych sądów, które są ogólnie wiążące

Prezentacja decyzji/pozycji

Wejście na stronie http://www.dgsi.pt/ umożliwia dostęp do szeregu baz danych dotyczących orzecznictwa i źródeł bibliograficznych niektórych bibliotek Ministerstwa Sprawiedliwości.

Podczas wizyty w każdej z tych baz przedstawiono najnowsze dostępne dokumenty i aplikację nawigacyjną, które umożliwiają dostęp do różnych typów wyszukiwania (bezpłatne wyszukiwanie według terminu, pola i deskryptora).

Na miejscu wprowadzenia lub w wyniku otrzymano dokumenty w formie karnetów, zawierające następujące informacje:

 • Numer procedury
 • Data sprawy
 • Sprawozdawca
 • Deskryptor

Przykład pozycji

Orzeczenia Sądu Najwyższego

SESJA

PROCEDURA

SPRAWOZDAWCA

DESKRYPTOR

25 – 03 – 2009

08S2592

BRAVO SERRA

KONIEC UMOWY O PRACĘ

Formaty

Pełny tekst orzeczenia jest dostępny w formacie HTML (z zastrzeżeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych).

Sądy, których to dotyczy

Bazy danych dostępne na stronie http://www.dgsi.pt/ zawierają orzecznictwo następujących sądów/podmiotów:

 • Sąd Najwyższy
 • Sądy apelacyjne (Coimbra, Évora, Lizbona, Porto i Guimarães)
 • Trybunał Konstytucyjny
 • Najwyższy Sąd Administracyjny
 • Centralne sądy administracyjne (na północy i południu)
 • Trybunał w przedmiocie kolizji jurysdykcji
 • Opinie prokuratury
 • Sądy pokoju (Justices de Paix)

Inne procesy

W Portugalii dostępne są informacje na temat szeregu przypadków, jak przedstawiono w tabeli poniżej.

Dostępne są informacje na temat:

Sądy najwyższej instancji

Inne sądy

Odwołań?

Tak

Tak

Czy sprawa jest nadal w toku?

Nie

Nie

Wyniki odwołań?

Tak

Tak

Nieodwołalność decyzji?

Nie

Nie

Inne procesy

Inny sąd krajowy (Trybunał Konstytucyjny)?

— W Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej?

— Europejski Trybunał Praw Człowieka?

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Zasady dotyczące publikacji

Na szczeblu krajowym nie istnieją żadne wiążące przepisy dotyczące publikacji orzecznictwa. W Portugalii obowiązują jednak wiążące przepisy dotyczące publikowania informacji przez sądy.

Tylko wybrane orzecznictwo jest publikowane w Portugalii. Stosowane kryteria mają znaczenie i znaczenie.

Przydatne linki

Baza dokumentów

Ostatnia aktualizacja: 26/08/2019

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.