Vnitrostátní systémy soudní moci

Rakousko

Tato část podává přehled o soudech v Rakousku.

Obsah zajišťuje
Rakousko

Organizace soudnictví – soustava soudů

V zemi, která se řídí zásadami právního státu, je soudní moc považována za třetí pilíř vedle moci zákonodárné a výkonné. Spolkový zákon o ústavě (Bundes-Verfassungsgesetz) stanoví, že je příslušný spolkový stát. Soudní moc je všech stupních oddělený od výkonné moci. Pro tuto oblast výkonu spravedlnosti existují zvláštní pravidla, která jsou prováděna soudními senátory.

Kromě spolkového ministerstva spravedlnosti zahrnuje rakouské soudnictví běžné soudy, státní zastupitelství, věznice (věznice a soudní věznice) a probační službu, které jsou většinou poskytovány soukromou institucí:

  1. Obecné soudy jsou státními institucemi, které rozhodují o občanských právech a povinnostech a o trestním obvinění v návaznosti na formální řízení. Jsou zřízeny zákonem a jsou složeny z nezávislých a nestranných soudců, kteří nemohou být propuštěni ani převedeni a jsou vázáni pouze právním řádem.
  2. Úřady státního zastupitelství jsou zvláštní orgány, které jsou oddělené od soudů. V rámci organizace trestního soudnictví zejména hájí veřejný zájem. Řídí předběžné vyšetřování, ukládají obvinění a provádějí stíhání v trestním řízení. Státní zástupci jsou orgány obecných soudů.
  3. Za výkon trestů odnětí svobody a prosazování opatření jsou odpovědné věznice.
  4. Zkušební služby jsou rovněž součástí soudního systému. Pečují o osoby s podmíněným trestem a vězni, kteří byli propuštěni ve zkušební době. Tyto úkoly byly převážně přeneseny na soukromá sdružení, která jsou však pod dohledem Spolkového ministerstva spravedlnosti

Výkon spravedlnosti řídí spolkový ministr spravedlnosti; Je spojena s Spolkovým ministerstvem spravedlnosti, které je jedním z nejvyšších správních orgánů federální vlády. Spolkový ministr spravedlnosti je členem federální vlády a má politickou koordinaci, vedení a nejvyšší dohled nad všemi souvisejícími službami pro své oddělení.

Kromě obecných soudů má Rakousko rovněž ústavní soud a správní soud, jakož i – od 1. ledna 2014 – správní soudy. Na federální úrovni byl zřízen spolkový správní soud a spolkový finanční soud, každý se sídlem ve Vídni, ale také se sídlem v jiných městech. Kromě toho byl v každé spolkové zemi zřízen zvláštní správní soud spolkové země (Land Administrative Court). Všechny nejsou součástí soudnictví v Rakousku.

Úroveň běžné soudní příslušnosti

  • Okresní soudy,
  • Krajské soudy (též známé jako soudy prvního stupně)
  • Vyšší regionální soudy (dále jen „soudy druhé instance“)
  • Nejvyšší soud

Právní databáze

Rakouský justiční portál poskytuje obecné informace o rakouském systému soudnictví.

Je přístup do databáze zdarma?

Ano, přístup na rakouský justiční portál je bezplatný.

Poslední aktualizace: 30/07/2020

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.